Predsedníctvo

Milan Majerský

predseda KDH

Marián Čaučík

podpredseda KDH

Bratislava

Aktivista tzv. „podzemnej cirkvi”, zakladajúci člen eRka - HKSD, zakladateľ a dlhoročný riaditeľ Dobrej noviny, Ambasádor Európskeho roka rozvoja 2015, nositeľ štátneho vyznamenania Pribinov kríž II. stupňa, vo voľbách do NR SR v roku 2020 líder konzervatívneho modulu KDH.

Igor Janckulík

podpredseda KDH

Krušetnica (okr. Námestovo)

Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja a krajský poslanec. 25 rokov podnikal v obchode a službách na Orave, spoluzaložill Oravský záchranný systém, bol poslanec NR SR a splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty (2016-2018).

Tomáš Merašický

podpredseda KDH

Partizánske

Manažér, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja a mestský poslanec v Partizánskom. Krajský predseda KDH v Trenčíne. Kandidoval za KDH do Európskeho parlamentu (2019) a do NR SR v roku 2020.

Martina Holečková

členka Predsedníctva KDH

Kozárovce (okr. Levice)
právnička, poslankyňa VÚC

Témy: komunálna politika, humanitárna a rozvojová pomoc, sociálna práca, marginalizované skupiny

Monika Kolejáková

členka Predsedníctva KDH

Nové Zámky
Lekárka - špecialistka

Témy: zdravotnícvo, rodinná politika,náhradná starostlivosť, ochrana práv detí, menšiny

Peter Berinšter

člen Predsedníctva KDH

Košice
miestny poslanec, poslanec VÚC, referent strategického rozvoja mesta Košice

Témy: verejná správa, komunálna a regionálna politika

Milan Kabina

člen Predsedníctva KDH

Banská Štiavnica
podnikateľ, mládežnícky aktivista, poslanec mestského zastupiteľstva

Témy: prepojenie mládežníckej a najvyššej politiky, strategické plánovanie v oblasti cestovného ruchu

Jozef Mikuš

člen Predsedníctva KDH

Zvolen
technik, prednosta MsÚ

Témy: ekonomika, hospodárstvo, verejná správa

Marek Šmid

člen Predsedníctva KDH

Bratislava
Vysokoškolský profesor

Témy: školstvo, medzinárodné a ústavné právo, diplomacia, cirkvi

Martin Šmilňák

člen Predsedníctva KDH

Bardejov
riaditeľ gymnázia, poslanec VÚC

Témy: školstvo, regionálny rozvoj, komunálna a regionálna politika

Peter Belinský

Predseda konzília KDH

Žilina

Konzílium je poradný orgán predsedu a Predsedníctva KDH. Združuje odbornú bázu sympatizantov a expertov.

Peter Bobula

Koordinátor pre regióny

Urmince (okr. Topoľčany)

Koordinátor pre regióny v spolupráci s krajskými tajomníkmi organizuje a koordinuje činnosť krajských a okresných centier.