Predsedníctvo

Milan Majerský

predseda KDH

Marián Čaučík

podpredseda KDH

Igor Janckulík

podpredseda KDH
www.igorjanckulik.sk

Tomáš Merašický

podpredseda KDH

Martina Holečková

členka Predsedníctva KDH

Monika Kolejáková

členka Predsedníctva KDH

Peter Berinšter

člen Predsedníctva KDH

Milan Kabina

člen Predsedníctva KDH

Jozef Mikuš

člen Predsedníctva KDH

Marek Šmid

člen Predsedníctva KDH

Martin Šmilňák

člen Predsedníctva KDH

Peter Belinský

člen Predsedníctva KDH
predseda konzília

Peter Bobula

člen Predsedníctva KDH
koordinátor pre regióny