KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY DO NR SR 2020

1. Alojz Hlina

predseda politického hnutia, Bratislava

Som ženatý a máme s manžel- kou dve dcéry. Ako poslanec nášho parlamentu v období 2012-2016 som sa zodpoved- ne venoval viacerým témam s úmyslom nielen o problémoch rozprávať, ale aj skutočne niečo zmeniť a to aj z pozície opozič- ného poslanca. Napríklad v ob- lasti riešenia činnosti úžerníc- kych nebankoviek, ktoré mali na Slovensku doslova raj na svoju nekalú činnosť, som dosiahol viaceré konkrétne výsledky, ktoré pomohli desaťtisícom ľudí na Slovensku.

Som mužom činu a výsledkov. Výsledky sa rátajú.

2. Milan Majerský

predseda Prešovského
samosprávneho kraja, Levoča

Ako predseda Prešovského kraja bojujem za posilňovanie regiónov. Ako Levočan viem, že obce veľmi potrebujú pomoc štátu. Ako otec dvoch detí poznám hodnotu života a problémy, s ktorými rodiny zápasia. Som športovec telom i dušou a aj ako podpredseda KDH urobím všetko pre to, aby sme ľuďom vrátili princípy fair-play a viery do každej oblasti života.

3. Pavol Zajac

stavebný technik, Sedliská

Povolaním som stavebný technik. Žijem v obci Sedliská (okres Vranove nad Topľou), mám 53 rokov, som ženatý a mám 1 dieťa. Venujem sa témam dopravy, verejnej správy a boja proti korupcii vo verejnom živote. Poslancom NR SR som bol  v rokoch 2012-2016 a podpredsedom KDH som od roku 2014.

4. Peter Bobula

živnostník, Urmince

Pracujem ako živnostník v oblasti obchodného poradenstva a sprostredkovania.

Silné Slovensko potrebuje silné regióny. Volebný zákon treba zmeniť tak, aby bolo namiesto jedného volebných obvodov osem. Verejná správa má byť bližšie k občanom a má byť efektívnejšia. Preto treba dokončiť reformu verejnej správy a zladiť právomoci štátnej správy a samosprávy.

5. Caroline Líšková

ekonómka, Bratislava

Chcem presadiť zmenu zákonov, ktorá podporí výstavbu nájomných bytov. Zvýši to dostupnosť bývania a podporí zakladanie nových rodín. Budem presadzovať, aby neboli zavedené nijaké nové dane, a zníženie daňovo-odvodového zaťaženia vo vybraných regiónoch. Navrhnem zavedenie rodinného daňového priznania. Navrhnem zvýšiť hranicu povinnej registrácie DPH na 60-tisíc eur za rok.

6. Eva Grey

lekárka, profesorka, Bratislava

Som lekárka, profesorka, Slovenka roka 2015. Spoluorganizovala som Referendum za ochranu rodiny. Venujem sa praktickým projektom pomoci pre tehotné ženy v kríze. Ako mama štyroch detí navrhujem opatrenia na podporu rodín s deťmi. Chcem tiež zlepšiť situáciu rodín, ktoré opatrujú svojich starých a chorých, aby mohli zostať čo najdlhšie doma.

7. Miroslava Szitová

starostka, Smižany

V komunálnej politike pôsobím už 18. rok, v súčasnosti ako starostka Smižian, najväčšej obce na Slovensku, s viac ako 9 000 obyvateľmi. Deťom a mládeži som sa roky venovala ako psychologička a pedagogička na všetkých typoch škôl, tiež v psychologickej poradni a vo voľnom čase i ako vedúca v detských táboroch. Pomoc ľuďom a školstvo je pre mňa prioritou a život šancou konať dobro.

8. Igor Janckulík

poslanec NR SR, Krušetnica

Moje rozhodnutie vstúpiť do politiky vzišlo z mojich dovtedajších aktivít a života. Vždy som sa aktívne angažoval a mojou „srdcovkou“ je založenie a vybudovanie dobrovoľníckeho záchranárskeho združenia Oravský záchranný systém, kde sa dodnes aktívne zúčastňujem pátracích akcií. ORS je vďaka 90. členom moderným združením pripraveným pomáhať ľuďom v ohrození života alebo v núdzi.

9. Andrej Klapica

ekonóm, Piešťany

Vyštudoval som ekonómiu v Taliansku. Ako ekonóm vidím, často veľmi zlé a nezodpovedné nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré potom chýbajú na rozvoj Slovenska, výstavbu ciest, zlepšovanie zdravotníctva a školstva. Chýbajú na nájomné byty a podporu seniorov. Považujem to za nespravodlivé. A chcem proti tomu bojovať.

10. Marek Cimbala

riaditeľ kancelárie predsedu PSK, Levoča

Pochádzam z rodiny žijúcej na severovýchode Slovenska, kde som bol formovaný k hodnotám a viere. Ako člen predsedníctva KDH som jedným z nositeľov zmeny v hnutí. Z pôsobenia na Prešovskej župe, či riadenia pedagogického centra poznám možnosti kraja. Chcem čestne, zodpovedne a transparentne presadzovať kresťanskodemokratické princípy a napomáhať regionálnemu rozvoju.

11. Milan Kabina

mládežnícky aktivista,

manažér, Banská Štiavnica

Som ženatý, mám 30 rokov a krásnu malú dcérku. Zmyslom môjho života bola vždy služba ľuďom. Túžbou nás mladých je Slovensko zakorenené v kresťanských hodnotách. Verím, že po 30 rokoch môžu mladí ľudia s čistým srdcom opäť priniesť potrebnú zmenu do našej spoločnosti. Spolu to zvládneme!

12. Marián Čaučík

riaditeľ Dobrej noviny,

Bratislava

Som dlhoročný kresťanský aktivista. Za komunistického režimu som pracoval s deťmi v „podzemnej cirkvi“, bol som zakladajúci člen a neskôr predseda eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Stál som pri vzniku vianočnej koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá sa stala najväčšou pravidelnou dobrovoľníckou akciou na Slovensku. V súčasnosti pôsobím ako jej riaditeľ.

13. Bohdan Hroboň

vedecko-výskumný pracovník TFTU, Martin

Študoval Biblické vedy na Wheaton Graduate School a St. Paul Luther Seminary v USA. Na University of Oxford sa zameriaval na Orientalistiku. Dlhodobo sa venuje výkladu žalmov a Starej zmluvy.

14. Renáta Ocilková

pedagogička, koordinátorka pastorácie Rómov, Bratislava

Kresťanská aktivistka v zápase za ochranu života, podporu rodiny, pomoc ľuďom na okraji spoločnosti a v boji proti gender ideológii. Matka troch detí, zázračne uzdravená z rakoviny. Vyštudovaná pedagogička a politologička: “Tak ako doteraz, aj v politike budem bojovať za ochranu života a podporu rodiny a budem verná evanjeliovým hodnotám.”

15. Soňa Gaborčáková

poslankyňa Národnej rady

Stará Ľubovňa

Dvadsať rokov pracujem v Dome sv. Anny v Starej Ľubovni, kde som vybudovala komplexné služby pre ZŤP deti a mladých. Utrpenie odkázaných nestačí zmierňovať iba pre ľudí v regióne. Prostredníctvom politiky možno nastaviť systémovú pomoc pre všetkých ľudí. Budem presadzovať, aby sa ľudská dôstojnosť stala prioritou sociálnej politiky KDH.

16. Elena Červeňáková

poslankyňa Národnej rady

Košice

38 rokov som ako sestra špecialistka pracovala pri lôžku pacienta. V parlamente som presadzovala zákony pre dôstojný život pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Chránila som záujmy sestier, zdravotníkov a pacientov. Chcem pomôcť zdravotníctvu, aby bolo riadené princípmi kvality a bezpečnosti, s orientáciou na človeka.

17. Anna Verešová

poslankyňa Národnej rady

Kamenná Poruba

Mám 5 detí a 7 vnúčat. Problémy rodín poznám veľmi dobre, veď som 20 rokov profesionálne pomáhala rodinám v núdzi. Patrím k najaktívnejším poslancom v NR SR. Mám pripravené zákony a konkrétne riešenia. Moje priority: zvýšenie ochrany života človeka od počatia, daňové zvýhodnenia pre rodičov, bývanie pre rodiny, skrátené úväzky a odstránenie chudoby vo viacdetných a neúplných rodinách.

18. Jozef Makúch

ekonóm, Bratislava

Som ekonóm, bývalý guvernér Národnej banky, vysokoškolský učiteľ. Kandidujem, pretože ma oslovil program KDH, ktorý presadzuje morálnu obrodu spoločnosti v duchu tradícií a kresťanských zásad, ponúka riešenia v prospech mladých ľudí a tradičných rodín. Nezabúdame tiež na životné prostredie, zdravie a sociálne istoty a chceme aj transparentne a spravodlivo spravované Slovensko v spoločnom európskom dome.

19. Bohuš Živčák

laický misionár, Podolínec

Už v časoch totality som sa venoval formácii mladých ľudí a po revolúcii v roku 1989 sa našej práci otvorili mnohé dvere na Slovensku a v postkomunistických krajinách. V rámci misijnej práce spoznávame príbehy ľudí od Bratislavy až po tie zabudnuté v horách. Mám 28 rokov praxe v školstve od primárneho vzdelávania až po univerzitu a štúdium v zahraničí mi dáva obraz o vzdelávaní na Slovensku.

20. Miriam Kuzárová

riaditeľka CitizenGO, Poprad

Ako riaditeľka CitizenGO Slovensko už roky doma aj vo svete pomáham chrániť život, zachraňovať prenasledovaných kresťanov ako Asia Bibi a Peter Jašek a najmä posilňovať rodiny. Pracujem na tom, aby sa prioritou vlády stalo zlepšenie ochrany života a podpora rodín – chcem presadiť najmä rastúci daňový bonus na dieťa až 100 eur mesačne a štartovacie nájomné byty pre mladé rodiny.

21. Marek Michalčík

hlavný koordinátor

Národného pochodu za život, Brestovany

Som hlavný koordinátor všetkých Národných pochodov za život. Už počas vysokej školy som založil prvé združenie na šírenie úcty k ľudskému životu. Som aj spoluzakladateľ Fóra života, kde som 10 rokov pôsobil ako výkonný riaditeľ. Aktívne som sa podieľal na zrode alebo rozvoji mnohých pro-life a pro-family iniciatív. Som ženatý, s manželkou vychovávame 3 deti.

22. Ján Hencel

lekár, Kežmarok

Pôsobím ako všeobecný lekár v Podolínci a žijem v Kežmarku. Vo svojej práci sa každý deň stretávam s ľuďmi a viem, čo ich trápi najviac. Dlhé čakacie lehoty, drahé lieky na strane pacientov a nedôstojné pracovné podmienky, ktoré trápia lekárov a sestry mi nie sú ľahostajné. Vráťme zdravotníctvo ľuďom.

23. Ondrej Krajňák

dokumentarista, Bratislava

Ondrej Krajňák, bývalý predseda Správnej rady ÚPN sa usiloval odobrať výsluhové dôchodky príslušníkom komunistickej ŠtB. Zverejnil mená sudcov, vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí v rozpore s medzinárodným právom posielali nevinných za mreže. Vyhral spor s Babišom, miliardárom a premiérom Českej republiky. V rovnaký deň súčasná vládna koalícia prijala zmenu zákona o Pamäti národa a odobrala mu všetky kľúčové kompetencie. Preto v novembri 2017 z funkcie odstúpil.

24. Martin Šmilňák

riaditeľ cirkevnej školy

Bardejov

Som riaditeľ cirkevnej školy, salezián spolupracovník. Mám dlhoročné skúsenosti s formovaním verejných politík na úrovni mesta a kraja. Som predsedom poslaneckého klubu, o ktorého podporu sa opiera prešovský župan  Milan Majerský. Skúsenosti s charitatívnymi a komunitnými projektmi som získaval na Slovensku a v zahraničí.

25. Marcel Mikolášik

ekonóm, Ivanka pri Dunaji

Ako ekonóm rozumiem financiám, dôchodkom a bývaniu. Som manžel, otec štyroch detí. S manželkou sme založili web pre kresťanské rodiny zastolom.sk. Snažíme sa sprevádzať rodiny na ceste viery, ochrany života a rodiny. Chcem pomôcť vymeniť zlyhávajúcu vládu, strážiť reformy a bojovať za spravodlivosť pre živých aj nenarodených ľudí.

26. Dušan Krnáč

poľnohospodár, Michalovce

Nie minulosť, ale budúcnosť poľnohospodárstva je v našich rukách. Svoje vedomosti a dlhoročné skúsenosti z poľnohospodárstve využijem predovšetkým vo váš prospech. Spoločne sa prepracujeme k sebestačnosti, tým obmedzíme migráciu mladých ľudí za prácou v zahraničí a budeme zachovávať a rozvíjať tradičnú rodinu.

27. Juraj Kuciak

stavebný inžinier, Štiavnik

Som obecným poslancom za KDH. Pracujem ako stavebný inžinier. Do NR SR kandidujem, aby ľudia získali naspäť dôveru v politiku. Túžim, aby sa táto stratená dôvera opäť obnovila. Štát a politici musia začať slúžiť ľuďom a nie naopak, ako je to doteraz. Ak sa do politiky vráti spravodlivosť, pokoj a dialóg, Slovensko má nádej. Takúto nádej, založenú na kresťanských hodnotách, chcem nielen reprezentovať, ale hlavne presadzovať.

28. Miroslav Dzurech

riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity, Hlohovec

Verím, že Slovensko má všetky predpoklady, aby sme z neho vytvorili spravodlivú krajinu pre všetkých. Desať rokov pomáham ľuďom reálnou charitatívnou službou. Denne sa stretám s konkrétnymi sociálnymi problémami seniorov, zdravotne odkázaných, ľudí bez domova, ľudí v núdzi. S mnohými vecami v našej krajine som nespokojný a chcem pomôcť ich zmeniť.

29. Branislav Borovský

konzultant, Konfederácia
politických väzňov, Bratislava

Ako najmladší bývalý politický väzeň som cenu slobody spoznal na vlastnej koži. Preto ju chcem ako poslanec Národnej rady chrániť. Chrániť najmä slobodu myslenia a svedomia, úctu k ľudskej dôstojnosti a slobodu vierovyznania. Uvedomujem si zodpovednosť nielen pred svojimi ôsmimi deťmi, ale aj pred dnešnou mladou generáciou.

 

30. Katarína Hulmanová

kresťanská aktivistka

Bratislava

V rokoch 2008 – 2016 som bola členkou Pápežskej rady pre laikov. Som zakladajúca členka Fóra kresťanských inštitúcií, iniciátorka projektu Deň rodiny, Kresťan na vidieku, Veľtrh sociálnych aktivít. Som programátorka  a teologička. Mám 5 detí a 6 vnúčat. Reštart mám v DNA – prispela som k obnoveniu činnosti v Quo Vadis, v Centre rodiny v Dúbravke, v Slovenskej spoločnosti pre rodinu.

31. Anton Hudák

znalec v odbore cestná doprava, manažér, Bardejov

Pochádzam z pomerov ako mnohí z vás. Svoje talenty ponúkam pre spoločné dobro. Nestačí rečniť, byť „slušný“, zredukovať kresťanstvo na liberalizmus a potraty. Presadzujem presun administratívnych úkonov z občana na úradníka. Kresťana reprezentujú skutky. Boj v politickom ringu predpokladá pevnú osobnosť, vysokú odbornosť a odvahu.

32. Tomáš Merašický

poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, Partizánske

Venujem sa regionálnej politike od roku 2010 ako poslanec mesta Partizánske a od roku 2017 aj ako poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja. Svoje skúsenosti chcem využiť na to, aby som pomohol kresťanským demokratom vrátiť sa späť do „politickej 1.ligy“ – do Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň túžim z veľkej politiky rozvíjať a pomáhať môjmu regiónu, ktorý trápia rôzne neriešené problémy.

33. Ján Beljak

vedec-archeológ, Zvolen

Obnovou pamiatok na Slovensku napomôžeme k rozvoju cestovného ruchu a vytvoríme nové pracovné miesta. Zároveň zachováme naše kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Veľa dobrého sa pri obnove pamiatok na Slovenku už urobilo, je dôležité v tom pokračovať a urobiť ešte viac. Za mimoriadne dôležitý pokladám aj rozvoj cestnej infraštruktúry na strednom Slovensku a dobudovať chýbajúce, resp. neexistujúce úseky rýchlostných komunikácií R2 a R3.

34. Marián Javorka

starosta, Likavka

Desať rokov som starostom obce Likavka. Verejná služba je mojím poslaním, kresťanská politika jej nástrojom. Členom Kresťanskodemokratického hnutia som tridsať rokov, zastávam funkciu predsedu KDH v Žilinskom kraji. Kandidujem, aby sa Kresťanskodemokratické hnutie opäť stalo parlamentnou stranou a ako symbol poctivosti a ochranca konzervatívnych hodnôt vnieslo do politického života čestnosť a dôveryhodnosť.

35. František Orlovský

chirurg, Stará Ľubovňa

Členom KDH som od jeho vzniku. Prešiel som rôznymi stupňami v samospráve, niekoľko volebných období som poslancom mestského zastupiteľstva, tri volebné obdobia poslancom VÚC a v rokoch 2002 – 2006 som bol primátorom mesta Stará Ľubovňa. Chcem sa zamerať na legislatívu pre zlepšenie života marginalizovaných skupín, preventívnu medicínu, zlepšenie podnikateľského prostredia a praktickú ochranu života

36. Roman Sova

ekonóm, Senica

Narodil som sa v Piešťanoch, som absolvent Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Pracujem ako ekonóm v súkromnej spoločnosti. Som poslanec mestského zastupiteľstva v Senici a poslanec VÚC Trnava, kde zastávam funkciu podpredsedu VÚC Trnava. Zastrešujem rozpočet VÚC a sociálne záležitosti.

37. Ján Nigut

starosta, Košice

Reforma verejnej správy a samosprávy je na Slovensku už veľmi žiadúca. Obyvatelia v doteraz zabudnutých lokalitách sú mimo centier záujmu stále centralistickej vlády. Zmeňme to. Zníženie regionálnych rozdielov, stabilizácia mladého obyvateľstva zamestnanosťou a odmeňovaním. Rozvoj rodín, starostlivosť o starších a chorých. Starostovia sa snažia byť spravodliví ku všetkým a vo všetkom. Pokračujme.

38. Andrej Čopík

starosta, Kovarce

Som šiesty rok starostom a som nespokojný ako funguje v súčasnosti samospráva. Preto sa chcem zasadiť o zlepšenie a zrovnoprávnenie podmienok pre rozvoj všetkých obcí a miest.

39. Dušan Pekár

technik, Bratislava

Som vyštudovaný strojár a právnik. Pracoval som na rôznych pozíciách vo výskume, konštrukcii a vývoji. Komunálnej politike sa venujem dlhé roky. Pracoval som na rôznych volených pozíciách – ako poslanec, zástupca starostu, starosta. Moja predchádzajúca prax i skúsenosť mi ukázali, že sa mnoho dá zmeniť len na parlamentnej úrovni. Keďže viem o potrebách ľudí a mám skúsenosti, chcel by som ich zúročiť.

40. Andrea Turčanová

primátorka, Prešov

Som vydatá, matka 5 detí. Druhé volebné obdobie som primátorkou krajského mesta Prešov. Svojou kandidatúrou v týchto parlamentných voľbách chcem pomôcť KDH vrátiť sa do „veľkej“ politiky. Nevyhnutnosť hájiť záujmy obyčajných ľudí, chrániť život od počatia a povedať rozhodné nie snahám o liberalizáciu spoločnosti, to sú  dôvody, prečo naše Slovensko potrebuje kresťanskú demokraciu v parlamente.

41. Stanislav Horník

primátor, Hriňová

Tretie volebné obdobie pôsobím ako primátor Hriňovej. Problémy širšieho regiónu riešim ako poslanec zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Roky som pôsobil v slovenskom školstve. Venujem sa zachovaniu a využitiu slovenského vidieka pre rozvoj podnikania a tradičného obhospodarovania. Návratom kresťanskej demokracie do parlamentu obnovíme dôveru v štát a inštitúcie, aby fungovali spravodlivo a rovnako pre všetkých.

42. Irena Milecová

primátorka, Tisovec

Ponúkam svoje vedomosti, znalosti a dlhoročné skúsenosti s dobrovoľníckou prácou pre mesto, náš región Muránska planina – Čierny Hron a Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja. Kandidujem, pretože náš vidiek zažíva zložité obdobie. Ak chceme vidiek zachovať z hľadiska dôstojnosti človeka, občana, obyvateľa nášho vidieka a jeho potrieb, je potrebné riešiť množstvo problémov. Podporujem program Reštart – nádej pre Slovensko a hlavne slovenský vidiek.

43. Milan Kolesár

primátor, Jelšava

Som primátorom piate volebné obdobie a prvé volebné obdobie aj poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja. Aktívne pracujem v evanjelickej cirkvi v našom cirkevnom zbore v Jelšave a tiež v presbyterstve Gemerského seniorátu. Už dlhšie vnímam, že náš Gemer potrebuje svoj hlas v parlamente, lebo sú výrazné rozdiely medzi rozvinutými a zaostávajúcimi regiónmi. Ani jedna z doterajších ponovembrových vlád sa dostatočne tejto téme nevenovala.

44. Michal Kapusta

primátor, Spišské Podhradie

Som primátorom mesta pod Spišským hradom a Spišskou Kapitulou. Počas môjho pôsobenia vo vedení mesta sa nám podarilo urobiť veľa pozitívnych zmien. Vždy sa snažíme dávať prácu domácim, aby nemuseli opúšťať svoje rodiny. Budem sa usilovať, aby každá dedina, každé mesto malo vodu, kanál, cestu, chodník. Ponúkam svoju odvahu, a zároveň aj rozvahu.

45. Pavol Hudáček

starosta, Lendak

Ako druhý krát zvolený starosta vnímam ako najdôležitejší bod môjho programu posilnenie kompetencie obce zo strany štátu vo viacerých dôležitých oblastiach a pri príprave legislatívy.

46. Jana Skokanová

starostka, Hrabušice

Som starostkou obce Hrabušice, ktorá je vstupom do Slovenského raja. Chcem, aby sa naše obce a mestá rozvíjali, podporujem nové trendy, budem sa podieľať na nastavení rovnocenných podmienok pre všetkých. Život v prírode musíme chrániť a realizovať program „Zdravá krajina“. Ponúkam svoje skúsenosti pre rozvoj našej krajiny, preto vás prosím o váš hlas.

47. Ján Baloga

starosta, Víťaz

Najväčším problémom samospráv je nedostatok financií. Budem preto presadzovať iniciatívy, aby sa zjednodušil prístup miest a obcí k financiám cez verejné výzvy.

48. Michal Strnál

starosta, Oravská Polhora

Som starosta najsevernejšej obce na Slovensku Oravskej Polhory a mám 35 rokov. Spolu s manželkou vychovávame dvoch synov. Svoj doterajší profesionálny život som venoval regionálnemu rozvoju a rozvoju vidieka. Plne si uvedomujem nutnosť riešiť obrovské rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska, aby sme všetkým obyvateľom našej krajiny dokázali vytvoriť rovnaké podmienky pre život.

49. Vladimír Šiška

starosta, Zuberec

Nie je mi ľahostajné, čo sa deje v našej dedine, regióne či v krajine v ktorej žijem. Do politiky chcem vrátiť spravodlivosť, slušnosť, kompetentnosť a hodnoty pre poctivú službu k budovaniu spoločného dobra.

50. Zdenko Kubáň

starosta, Malatiná

Vždy som sa zaujímal o veci verejné a keď som cítil, že môžem pomôcť tak som sa aj aktívne angažoval. Ako starosta obce vnímam, že kľúčom k spokojnosti jej obyvateľov je funkčná samospráva, čo je aj mojim cieľom.

51. Ján Kokarda

starosta, Ždaňa

Som starostom obce tridsať rokov a v samospráve som nazbieral veľa skúseností. Viem, že je dôležité, aby sa každodenné problémy ľudí riešili. Viem tiež, že trpezlivosťou a pracovitosťou človek môže dosiahnuť všetko a meniť veci k lepšiemu. Ponuku kandidovať za KDH som prijal zodpovedne a som pripravený využiť všetky svoje doterajšie skúsenosti.

52. Ján Serbin

starosta, Baška

Mojim rodným mestom sú Sečovce. Detstvo som prežil v obci Nový Ruskov, odkiaľ moje kroky viedli na strednú školu do Košíc. Som ženatý, šťastný otec a dedko. Už piate volebné obdobie som starostom obce Baška a zároveň predsedom RZMaO Rudohorie. V NR SR chcem svojim pôsobením zúročiť všetky moje doterajšie skúsenosti služby ľuďom.

53. Juraj Guzej

starosta, Parchovany

Svoju bohatú skúsenosť zo štátnej správy a teraz aj zo samosprávy chcem preniesť aj na celoslovenskú úroveň.

54. Marek Rakoš

starosta, Raslavice

V našej obci sme okrem iného postavili 9 rodinných domov, ktoré si zásluhou asistovaného sporenia svojpomocne vybudovali Rómovia. Zastávam názor, že sociálne slabším skupinám ľudí nepomôžeme tak, že im dáme všetko zadarmo, ale dáme im príležitosť učiť sa a pracovať. Asistenciou ich môžeme motivovať k hospodárnosti, aby mohli žiť dôstojný život. Ja chcem tieto silné morálne hodnoty podporiť svojimi bohatými skúsenosťami.

55. Ján Šurkala

starosta, Zborov

Ako právnik a vysokoškolský pedagóg som cítil, že rodnej obci treba pomôcť, a preto som sa vrátil z Bratislavy domov. Som hrdý na to, že sa nám darí posúvať veci dopredu. Bohužiaľ, každodenne sa presviedčam o tom, že na Slovensku absentuje elementárna spravodlivosť. Preto treba 29. februára voliť zmenu. KDH ju prinesie aj s mojou skromnou pomocou.

56. Mikuláš Mašlej

starosta, Lúčka

Som starosta obce Lúčka v okrese Svidník už ôsme volebné obdobie. Chcem ponúknuť svoju prácu ako službu občanom Slovenska so zameraním na regióny, a to budovaním efektívnej samosprávy obcí a zlepšením financovania pri prenose kompetencií, urýchlením výstavby rýchlostnej cesty „R4  Svidník – Prešov“, efektívnou podporou zariadení pre chorých, podporou mládeže a rozvojom vidieka budovaním cyklotrás.

57. Vladimír Guoth

starosta, Ivachnová

Ako starosta obce Ivachnová pri Ružomberku vidím ako hlavnú prioritu dostavbu diaľnice D1 ktorá pomôže všetkým obyvateľom.

58. Ladislav Sedlák

starosta, Bobrovec

Dobré zákony = dobre spravovaná obec = spokojný občan.

59. Marián Šurjanský

starosta, Rudno nad Hronom

Neteší ma, že sa vidiek vyľudňuje, že moji rovesníci žijú po svete a neplánujú sa vrátiť. Budem presadzovať také vlastenectvo, že podporím domácich slovenských podnikateľov a poľnohospodárov pred zahraničnými.

60. Július Remenár

starosta, Ostrý Grúň

Súčasťou môjho programu bude snaha o navrátenie dôvery v políciu, prokuratúru a súdnictvo tak, aby „Pomáhať a chrániť“ platilo aj pre bežného občana a nie len pre vyvolených.

61. Marián Spišiak

starosta, Riečka

Ponúkam svoje dlhodobé skúsenosti z oblasti verejnej správy a chcem prispieť k jej reforme tak, aby motivovala mladých ľudí pracovať a vytvárať hodnoty doma

62. Peter Žemba

starosta, Mníšek nad Popradom

Na obce prechádza množstvo kompetencií, avšak bez potrebného finančného zabezpečenia. Toto budem chcieť zmeniť.

63. Peter Lačný

starosta, Teplička

Pri svojej každodennej práci starostu obce Teplička a v prostredí samosprávy spoznávam množstvo úžasných ľudí. Mojou snahou je priniesť do života ľudí na Slovensku viac optimizmu a pozitivizmu cez slušnosť a spravodlivosť, dobré a správne rozhodnutia, zlepšenie prostredia samosprávy, ale aj cez zodpovedný prístup k potrebám občanov Slovenska.

64. Rastislav Krajčík

starosta, Tuchyňa

Chcem sa zamerať na zefektívnenie fungovania štátnej správy, kde chcem využiť svoje skúsenosti z pôsobenia vo Finančnej správe.

65. Daniela Sigetová

starostka, Ratnovce

Počas praxe v sociálnej oblasti som si uvedomila, že je potrebné rieši veci nielen v teréne, ale aj na miestach, kde sa prijímajú zákony. Štát častokrát zabúda podať ľuďom pomocnú ruku. Prijala som ponuku kandidovať v nasledujúcich parlamentých voľbách, aby som mohla prispieť k zlepšeniu dôstojného života pre všetkých, ktorí pomoc potrebujú.

66. Daniel Bago

starosta, Tesáre

Som starostom obce Tesáre, dedinky v Nitrianskom kraji v okrese Topoľčany. Vždy som sa zaujímal o politiku, o verejný život. Mám 47 rokov a mladú, peknú, šikovnú manželku. Som odhodlaný pomáhať a rozvíjať našu krajinu, zodpovedne, slušne, po kresťansky, spravodlivo a múdro. Voľme preto KDH.

67. Štefan Hrenák

starosta, Slopná

S presunom kompetencií na obce treba presunúť aj adekvátne finančné prostriedky prostredníctvom verejných výziev.

68. Peter Vrablec

starosta, Závod

Budem presadzovať efektívnu reformu verejnej správy a znižovanie byrokratickej záťaže pre obce.

69. Anton Stanko

starosta, Veľký Klíž

Mám maximálny záujem, aby inštitúcie všetkých štátnych organizácií boli profesionálne, jednoduché a v prospech každého občana našej republiky.

70. Rastislav Zanovit

všeobecný lekár, Námestovo

Keď sa naši hokejisti potrebovali dostať z „céčka“, prišlo niekoľko legionárov na čele s Petrom Šťastným, aby pomohli. KHD vypadlo z elitnej skupiny do „béčka“ a je morálnou povinnosťou ľudí, ktorým na KDH záleží a veria tejto značke, aby pomohli. No a po 22 rokov v zdravotníctve si myslím, že môžem priniesť pohľad zdola v prospech obyčajných pacientov.

71. Martin Jakubov

lekár, Stropkov

Už 25 rokov pracujem ako lekár v odbore interná medicína, endokrinológia. Pôsobil som v okresných, krajských aj republikových štruktúrach Lekárskej komory. Som poslancom PSK, aktuálne zastávam funkciu vicežupana a lekára PSK. Kandidujem preto, lebo mi záleží na budúcnosti našej krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú.

72. Monika Kolejáková

lekárka špecialista

Nové Zámky

Chcem, aby sa moje deti vrátili zo štúdií na Slovensko a chcem, aby boli vo vláde čestní, pracovití a tolerantní ľudia. A nie mucholapky na peniaze.

73. Jozef Baláž

lekár, Banská Bystrica

Chcem zdravotníctvo, v ktorom budú zdravotníci pozitívne motivovaní poskytovať pacientom adekvátnu a včasnú starostlivosť. Štát ma byť garantom kvality, dostupnosti a efektivity. Zdravotníctvo už nesmie byť pre jedných čiernou dierou a pre druhých zlatou baňou.

74. Ľubomír Jacko

lekár, Petrovany

Ambulantná starostlivosť bez čakacích lehôt. Výrazné skrátenie čakacích lehôt na plánované operácie. Zníženie finančnej spoluúčasti pacientov liečbe pre ľudí s nízkymi príjmami.

75. Andrea Baníková

lekárka, Poltár

Ako lekárka kardiologička a poslankyňa BBSK veľmi dobre poznám alarmujúcu situáciu v zdravotníctve, hlavne v ambulantnom sektore a v prvom kontakte. Program KDH pre zdravotníctvo prináša zmeny. Druhým cieľom je stieranie regionálnych rozdielov, podpora juhu BBSK, kde dlhodobo chýbajú diaľnice a pracovné príležitosti. Chcem prispieť k tomu, aby KDH získalo mandát k naplneniu programových cieľov.

76. Imrich Bakši

zdravotnícky záchranár,

poslanec KSK, Ždaňa

Som zdravotnícky záchranár a poslanec Košického samosprávneho kraja. Chcem, aby naše deti boli v budúcnosti šťastné v našej krajine a nelákala ich cudzina. Chcem byť vaším hlasom z východu, zastupovať záchranárov, bojovať za ich výsluhové dôchodky, navrhovať zákony na podporu viacdetných rodín, sirôt a v neposlednom rade bojovať za ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť.

77. Anna Macková

sestra, Zvolen

Mojou prioritou je lepšie zdravotníctvo riadené princípmi kvality s orientáciou na potreby pacienta a stabilizácia sestier cestou inštitútu ako centra novej platformy v spolupráci s EU.

78. Mária Javornická

sestra, Košice

Chcem sa zasadiť o to, aby mali pacienti kvalitnú zdravotnú starostlivosť, sestry a zdravotnícky pracovníci lepšie podmienky pre prácu.

79. Zuzana Máderová

sestra, Bratislava

Verím, že tak ako som pomohla stovkám chorým a zomierajúcim v ich domácom prostredí, budem môcť pomáhať tisícom ďalších odkázaných, ktorí nás, sestry, potrebujú. Ponuka kandidovať je výzvou, ktorá ma presvedčila, že má zmysel svoju prácu robiť dobre. Verím, že moje skúsenosti zmenia k lepšiemu zdravotno-sociálne povedomie a celý systém zdravotníctva.

80. Marek Šmid

vysokoškolský pedagóg

Ivanka pri Dunaji

Som vysokoškolský pedagóg, diplomat a právnik. Predchádzajúcich desať rokov som bol rektorom univerzity a viedol som Slovenskú rektorskú konferenciu. Za 10 rokov táto regionálna univerzita nadobudla európsky význam. A to presne potrebuje celé slovenské vysoké školstvo. Myšlienky KDH sú mi blízke. Chcem sa podieľať na zlepšení nášho vzdelávania a vedy.

81. Marcel Tkáč

riaditeľ Spojenej školy, Lúčka

Pôsobím v školstve od roku 1996 ako učiteľ matematiky a chémie a od roku 2015 ako riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove. Kandidujem za KDH, lebo svojím programom a činmi vždy presadzovalo ochranu života a rodiny. Do nového parlamentu prinesie KDH slušnosť a požadovanú zmenu.

82. Štefan Kristofčák

riaditeľ gymnázia, Tvrdošín

Ako dlhoročný riaditeľ gymnázia sa budem zasadzovať o skvalitnenie výchovy a vzdelávania stredoškolskej mládeže.

83. Pavol Chmeliar

riaditeľ cirkevného gymnázia, Plavnica

Podporím správne financovanie škôl bez rozdielu zriaďovateľov.

Tiež autonómiu škôl pri voľbe stratégii vzdelávania ako aj inovatívne prístupy vo vzdelávaní.

84. Adriana Bariová

riaditeľka Spojenej školy

Buzica

Mám 26-ročnú pedagogickú prax na cirkevnej škole. Momentálne pôsobím na pozícii riaditeľky Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach, ktorá v sebe združuje MŠ, ZŠ, gymnázium a ZUŠ. Mám požehnanú rodinu, manžela a štyri deti. Bývame v obci Buzica pri Košiciach. Mojou prioritou vo voľbách 2020 je školstvo postavené na hodnotách, jedinečnosť každého žiaka a prorodinná politika.

85. Natália Kravčenko

učiteľka, Svidník

Som pedagogička, v školstve pracujem od roku 1993. Pôvodom som Ukrajiny, študovala som na strednej pedagogickej škole a Štátnej jazykovej univerzite v mojom rodnom  Kyjeve. Na Slovensku pôsobím ako pedagóg anglického a ruského jazyka  od roku 2003.

Moja vízia - zlepšenie rožných stupňov vzdelávania. Moje heslo – Nie kvantita, ale kvalita.

86. Anna Kožiaková

riaditeľka školy, Tisovec

Zánik priemyselných podnikov, úpadok poľnohospodárskej výroby, priniesol v zaostalejších regiónoch Slovenska vysokú nezamestnanosť, odchod ľudí za prácou do väčších miest aj do zahraničia. Ak chceme vidiek zachovať z hľadiska dôstojnosti človeka, a jeho potrieb, je potrebné riešiť tieto problémy. Aj preto som za reštart Slovenska.

87. Martin Baxa

učiteľ, Brezno

Tieto voľby budú jedny z najdôležitejších. Smer definitívne upadá a ide o to, kto ho nahradí. Či to budeme aj my, alebo extrém. Navyše je šanca po dlhých rokoch vytvoriť zmysluplnú vládu a konečne pozdvihnúť vzdelávanie. Ako člen školského bloku chcem pridať ruku k dielu.

88. Jakub Kintler

vysokoškolský učiteľ

Bratislava

Moji študenti hovoria, že som prísny, ale spravodlivý učiteľ. V súčasnosti pôsobím ako odborný asistent na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Kandidujem za KDH, pretože túžim do politiky priniesť nádej a spravodlivosť pre všetkých ľudí na Slovensku. Verím, že zmena, ktorú Slovensko potrebuje, sa začína osobnou zmenou každého jedného z nás. Veď aj malá trhlina, nakoniec spustí veľkú lavínu.

89. Daniel Mikloško

riaditeľ Domova pre mladých dospelých, Dunajská Lužná

Som riaditeľom Domovského vzdelávacieho centra v Dunajskej Lužnej pre mladých dospelých. Vyštudoval som sociálnu prácu a operný spev v Bratislave a Ríme, som aj miestny poslanec KDH. Ovládam nemčinu, taliančinu, angličtinu a ruštinu. Členovia mojej rodiny boli vo vysokých funkciách za KDH. Mám tri deti, som veriaci a presadzujem podporu rodiny.

90. Katarína Maceková

dobrovoľnícka aktivistka

Čajkov

Som aktívna duša, ktorá sa už od strednej školy angažuje vo viacerých organizáciách a svojím príkladom sa snaží povzbudzovať k službe aj ostatných, a tak meniť svoje okolie k lepšiemu. Politika je pre mňa služba druhým, aj preto som sa rozhodla kandidovať. Som veľmi vďačná, že KDH dalo priestor nám mladým a že môžeme prispieť k zmene.

91. Peter Forgáč

projektový manažér

Granč-Petrovce

Volám sa Peter Forgáč a som manžel a otec dvoch detí. Mám 28 rokov a bývam v obci Granč-Petrovce (okres Levoča). Vyštudoval som právo a pracujem ako projektový manažér v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže. Dlhé roky sa venujem dobrovoľníctvu a práci s deťmi a mládežou v eRku.

92. Michala Musalová

sociálna pracovníčka,

Stará Ľubovňa

Aj napriek svojmu ochoreniu Detská mozgová obrna a vďaka podpore mojej rodiny sa mi  podarilo dosiahnuť magisterské štúdium v odbore sociálna práca. Kandidatúru do NR SR za KDH som sa rozhodla prijať, aby som ukázala všetkým ľuďom, že hendikep neznamená automaticky neschopnosť. Verím, že sa mi podarí postupne búrať predsudky medzi hendikepovanými a nehendikepovanými ľuďmi.

93. Ján Tkáč

pedagóg, manažér v neziskovej organizácii, publicista,

Michalovce

Mám 30 rokov a pochádzam z Michaloviec. Absolvoval som štúdium na University of Cambridge a mal som dobré vyhliadky v Anglicku. Vrátil som sa domov, pretože chcem žiť na Slovensku. Moje politické priority sú školstvo, podpora mládežníckych organizácií a pomoc prenasledovaným kresťanom vo svete. Slovensko má na viac!

94. Matúš Mesároš

právnik, koordinátor práce s mládežou, Horné Otrokovce

Pomáham mladým objavovať svoj potenciál a dodávať im odvahu meniť Slovensko k lepšiemu. Vyštudoval som Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Myslím si, že  Slováci by mali mať zdravý vzťah k svojej histórii, kultúre a tradíciám. Verím, že postupnou a vytrvalou zmenou prostredníctvom hrdých a cnostných ľudí sa Slovensko opäť dokáže postaviť na nohy.

95. Stanislav Genčúr

študent práva, Brezovica

Som študentom Právnickej fakulty v Košiciach a zároveň pôsobím ako poslanec obecného zastupiteľstva. Chcel by som byť zástupcom východu „tam v Bratislave“, zástupcom a ochrancom mladých, podporovateľom mnohopočetných rodín. Mojou prioritou je presadzovať právo a spravodlivosť za stáleho presadzovania hodnôt, ktoré ako kresťan vyznávam.

96. Boris Kočko

študent, Levoča

Mojou prioritou je, aby aj mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia mali vytvorené rovnaké podmienky pri naštartovaní svojej pracovnej kariéry.

97. Peter Marek

odborník v oblasti informačných technológií, Kováčová

Ako odborník v oblasti informačných technológií sa budem presadzovať za efektívnejšiu a transparentnejšiu digitalizáciu verejnej správy.

98. Ján Drahoš

študent, Martin

Evanjelická spojená škola v Martine, na ktorej som od svojich 6 rokov študoval, do nás vštepovala hodnoty boja za pravdu, pomoci druhým a svojmu okoliu. Keď som dostal možnosť kandidovať za KDH, využil som ju najmä kvôli tomu, že táto strana tieto hodnoty háji, a tiež preto, že chcem prispieť k jednote všetkých kresťanov na politickej scéne.

99. Peter Šulek

ekonomický analytik Ministerstva spravodlivosti SR, Bratislava

Niektorí ma poznajú aj ako hudobníka z kresťanskej rockovej kapely The Elements. Vyštudoval som ekonómiu a politickú vedu doma i v zahraničí. Opustil som prácu manažéra v medzinárodnej firme a išiel do verejnej služby. Ako analytik teraz pomáham zlepšovať fungovanie súdnictva na Ministerstve spravodlivosti SR. Rozhodol som sa tak preto, lebo vnímam verejnú službu a politiku ako svoje poslanie.

 

100. Martin Lauko

právnik, publicista, Bratislava

V dobe totality som bol činný v kresťanskom disente okolo Silva Krčméryho, Vladimíra Jukla a biskupa J. Ch. Korca. Po 17. 11. 1989 som sa spolupodieľal na založení KDH. Od januára 1990 som pracoval na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky a v roku 1992 som bol posledným generálnym prokurátorom ČSFR. Oblasť spravodlivosti vidím ako jeden z najdôležitejších rezortov v predvolebnej kampani. Som za dôslednú očistu súdnictva a prokuratúry.

101. Ernest Birvoň

manažér ľudských zdrojov

Lipovec

Som kresťanský odborár, pracujem v Združení kresťanských seniorov, ktoré ma delegovalo na kandidátku KDH.

Do parlamentu prinesiem návrhy zákonov na riešenie  životnej úrovne všetkých občanov a najmä starodôchodcov. Pre mladé rodiny navrhnem výstavbu štátnych nájomných bytov. Chcem slúžiť záujmom všetkých občanov. Verte mi, nesklamem vás!

102. Jozef Husár

herec-recitátor, Bratislava

Členom KDH som už od jeho založenia, čiže 30 rokov. Ženatý som 40 rokov, mám dcéru a syna a štyri vnúčatá. Som herec a recitátor, člen činohry Divadla Andreja Bagara v Nitre, člen Rozhlasového hereckého súboru SRo Bratislava a hosťujem aj v SND či na Novej Scéne v Bratislave. Recitujem poéziu a moderujem kultúrne, umelecké, spoločenské podujatia. Som aj someliér a degustátor vína.

103. Ľubica Gálisová

prezidentka občianskeho združenia, Prievidza

Žijem v Prievidzi, 54 rokov som šťastne vydatá, mám 3 deti a 5 vnukov.  Už 29 rokov poskytujem pomoc starším, obetiam násilia. Mojím cieľom je  zabezpečiť dôstojnú starobu starkým, zmeniť zákony na ochranu ich práv, starostlivosti, uplatňovanie 4. Božieho prikázanie v praxi, zlepšenie vzťahov detí, hlavne vdov a vdovcov pri dedičských konaniach.

104. Peter Makara

ekonóm, Sedlice

Budem sa usilovať o presadenie bodov nášho programu Reštart - Nádej pre Slovensko, aby vo forme zákonov zvyšovali podporu rodiny a presadím daňový bonus 100 eur na každé dieťa.

105. Michal Babin

technik, Humenné

Som otcom troch dospelých detí.

Pred tridsiatimi rokmi som sa stal členom KDH, pretože mi táto strana je a bola ideovo a hodnotovo najbližšia. Za tieto roky som sa nesklamal v svojom rozhodnutí. Preto vyzývam ostatných, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty ako ja, aby mi dali svoj hlas.

106. Anna Grigová

dôchodkyňa, Rudinka

Mám celoživotné skúsenosti v práci s ľuďmi. Keďže aj ja nastupujem na cestu začínajúcej seniorky, veľmi mi záleží na tejto skupine ľudí, vrátane občanov so zdravotným postihnutím. Chcem, aby mali zabezpečenú vyššiu životnú úroveň, dostatočnú zdravotnú i sociálnu starostlivosť, aby zažívali lásku a úctu na základe kresťanských hodnôt.

107. Viliam Majda

projektový manažér, Martin

Som dirigent chrámového spevokolu a organista vo Vrútkach. V minulosti som pôsobil ako riaditeľ odboru ekonomiky v Dopravnom podniku Bratislava a ako riaditeľ odboru stratégie Železničnej spoločnosti Slovensko. Som autorom knihy Evanjelium podľa mňa. Som ženatý a mám štyri deti. V súčasnosti pracujem na Mestskom úrade vo Vrútkach.

108. Ján Jakubišin

živnostník, Jaklovce

Pracoval som v obchode ako predavač, nákupca, vedúci aj manažér, rovnako aj v mliekarni ako expedient, v súčasnosti som živnostník. Najdôležitejšia je pre mňa rodina, ktorá je základom štátu. Takisto musí platiť rovnaké právo a zodpovednosť pre všetkých. Žijem tu a mám rád naše Slovensko.

109. Ľubor Kalafus

koordinátor pre inovácie

Košice

Ako mladý človek, ktorý sa zaoberá inováciami, vnímam značný priestor, ale aj príležitosť pre Slovensko dotiahnuť sa na technologických lídrov v regióne. Toto je možné iba v zdravom motivačnom prostredí, za predpokladu dobre nastaveného systému vzdelávania, podpory vedy a výskumu a užšieho previazania s priemyslom.

110. Ľuboš Žiško

softvérový špecialista, Čereňany

Vyštudoval som informatiku a pracujem ako softvérový špecialista. V Národnej rade SR chcem byť hlasom svojho regiónu horná Nitra. Chcem pomáhať riešiť každodenné problémy ľudí, rodín a samospráv a špeciálne sa venovať elektronizácii verejnej správy.

 

111. Ján Kmeť

riaditeľ DSS a ZpS, Trenčín

Som riaditeľom Domova sociálnych služieb v Rači. Sociálne služby sú dnes pre veľkú časť občanov nedostupné, preto presadím zavedenie bezodkladného prijatia pre vybrané cieľové skupiny odkázaných žiadateľov. Zároveň budem pracovať na tom, aby odkázaní občania sami rozhodovali o tom aké sociálne služby sa budú poskytovať v ich meste alebo obci.

112. Ondrej Uhliarik

starosta, Jablonové

Mám 45 rokov, som ženatý a mám dve dcéry. Som absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave. Vo svojej doterajšej praxi pôsobím 12 rokov v podnikateľskej sfére. Ako starosta som sa stretols mnohými zákonmi, ktoré nie sú nastavené pre bežných ľudí, chcem pomôcť zmene v oblasti regionálneho zdravotníctva, infraštruktúry a ochrane životného prostredia.

113. Václav Trnka

rehabilitačný masér, Levoča

Som podpredseda Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov, majster Európy z roku 2018. KDH mi je srdcom aj mysľou blízka, 100 % konzervatívna, v hodnotových otázkach neuhne ani o milimeter. Rád pomôžem dobrej veci a zlepšeniu postavenia kresťanskej demokracie na Slovensku.

114. Peter Štuller

detský lekár, Dunajská Streda

Chcem sa prioritne venovať ozdraveniu zdravotníctva aby nám lekári a zdravotné sestry nemuseli odchádzať do zahraničia ale ostali doma s rodinami.

115. Vladimír Butko

projektant, Trnava

Živím sa ako projektant, som poslanec, zástupca primátora Trnavy.  So svojou manželkou máme 5 detí. Život a politika musí byť na motívy rozprávky o 3 grošoch. Moje motto je: zodpovedne, čestne, spravodlivo.

„Podľa skutkov ich poznáte, nie podľa rečí a sľubov.“ Majte otvorené oči a vnímavé srdcia!

116. František Refka

ekonóm, Nitra

20. rokov podnikám na Slovensku a chcel by som presadiť lepšie podmienky a menej byrokracie pre malých a stredných podnikateľov.

117. Jaroslav Dubec

kanonista, Žitavany

Študoval som ako zootechnik v Nitre, medzinárodné vzťahy v Prahe, kánonické právo v Lubline. Chcem vrátiť ľuďom ľudskosť.

118. Margaréta Žigová

sociálna pracovníčka

Lovinobaňa

Založila som dve organizácie, ktoré sa venujú sociálnej pomoci znevýhodneným obyvateľom. V roku 2018 som založila Asociáciu poskytovateľov ambulantných sociálnych služieb, ktorá združuje najmä prevádzkovateľov denných stacionárov. Kandidujem, pretože chcem svoje skúsenosti z praxe využiť pri rozhodovaní o legislatívnych predpisoch tak, aby boli prospešné pre ľudí.

119. Róbert Boháčik

energetik, Tisovec

Zánik priemyselných podnikov, úpadok poľnohospodárskej výroby i spracovateľského priemyslu, priniesol v zaostalejších regiónoch Slovenska vysokú nezamestnanosť, odchod ľudí za prácou do väčších miest aj do zahraničia. Kandidujem, pretože chcem vidiek zachovať z hľadiska dôstojnosti človeka, a jeho potrieb, je potrebné riešiť tieto problémy. Toto je dôvod prečo som za reštart Slovenska.

120. Miloslav Olejár

architekt, Bardejov

Je čas spraviť niečo zmysluplné  pre Slovensko, ale aj Prešovský kraj a Bardejov. Som architekt, Bardejovčan. Ponúkam svoje skúsenosti zo zahraničia, miestnej samosprávy, svoju odbornosť, bezúhonnosť a svoje presvedčenie o politike ako verejnej službe občanom.

121. Jozef Kropiľák

živnostník, Sabinov

Budem sa usilovať o zlepšenie podmienok pre podnikateľské prostredie na Slovensku a živnostníkov ktorí sú nevyhnutnou súčasťou trhu.

122. Jozef Kúdelčík

vysokoškolský pedagóg, Žilina

Pracujem viac ako 20 rokov ako vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg na Žilinskej univerzite. Prednášam fyziku, odhaľujem záhady prírody v oblasti nanokompozitov, venujem sa mladým ľuďom a dennodenne sa stretávam sa nedostatkami pri vzdelávaní. Chcem ponúknuť svoje znalosti a skúsenosti pri skvalitnení a reforme slovenského školského systému.

123. Štefan Markovič

dôchodca, Ruskov

V Národnej rade SR sa chcem venovať oblasti bezpečnosti a ochrany schengenských hraníc.

124. Igor Geletka

stavbyvedúci, energetik

Spišská Nová Ves

Som ženatý, otec troch synov. Venujem sa stavebníctvu a energetike. Cesta Slovenska v posledných rokoch nie je správna. Vynárajú sa kauzy, pochybné myšlienky, ktoré deformujú spoločnosť v mnohých oblastiach. Preto je potrebná ZMENA na overených a správnych kresťanských hodnotách. Takúto zmenu chcem pomôcť presadzovať aj v parlamente.

125. Ján Krátky

manažér, Trenčín

Drvivú časť svojho profesijného života som strávil v podnikovo-podnikateľskom prostredí v oblasti riadenia a ekonomiky. Zvyčajne vo vedúcej funkcii aj v nadnárodných spoločnostiach. Tieto skúsenosti rád odovzdám do služieb spoločnosti a kolegom v oblasti financií, daní a hospodárstva.

126. Ján Kšiňan

plánovač výroby

Bánovce nad Bebravou

Som hrdým otcom a manželom. Pochádzam z Bánoviec nad Bebravou, kde som poslancom mestského zastupiteľstva. Pracujem ako plánovač výroby v nadnárodnej spoločnosti a som aj členom odborov. Po zvolení sa chcem venovať najmä zamedzeniu rodinkárstva vo verejnej správe, zlepšeniu zdravotníctva a finančnej situácie slovenských domácností.

127. Milan Šindler

podnikateľ, elektrotechnik, Bratislava

Keď som bol predsedom dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, oboznámil som sa s problematikou starej environmentálnej záťaže CHZJD vo Vrakuni, ktorá už vyše 25 rokov ničí podzemnú vodu v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Dlhoročne vyvíjam aktivity na konečné riešenie sanácie skládky CHZJD.

128. Pavol Baxa

zamestnanec verejnej správy, Bratislava

Je potrebné zefektívniť fungovanie verejnej správy a dokončiť jej reformu správnym nastavením presunu kompetencií na obce spolu s dostatočným zabezpečením financovania.

129. Jozef Bolješik

advokát, Ostrov

Spravodlivosť je jedným z kľúčových pilierov fungujúcej spoločnosti a predpokladom pre dôveru občanov v štát.

130. Zuzana Bošnáková

právnička, špecialistka verejného obstarávania, Trnava

Som právnička venujúca sa aj sociálnej práci. Tieto dve oblasti sú praktickým odrazom dvoch vlastností Boha - spravodlivosti a milosrdenstva, ktoré máme ako kresťania do tohto sveta prinášať. Spravodlivosť v oblasti súdnictva aj vo všetkých spoločenských vzťahoch. Milosrdenstvo v oblasti sociálnej pomoci a ochrane najslabších. Tieto ideály chcem napĺňať aj v politike.

131. Peter Bendik

marketingový a športový
manažér, Poprad

Ako mladý človek sa budem usilovať o presadenie vhodných podmienok pre rozvoj športu a mladých športových talentov.

132. Peter Hlavatý

realitný maklér, Šaľa

Ako veľký problém vnímam dostupnosť nájomného bývania pre mladé rodiny. Chcem preto zjednodušiť výstavbu nájomných bytov.

133. Martin Čuchor

technicko-hospodársky
pracovník, Zvolen

Som otcom dvoch detí, ktoré sa snažím viesť k tradičným  kresťanským hodnotám. Pracujem ako vodohospodár, preto mi záleží na kvalite vodného hospodárstva  a zlepšení životného prostredia. Aktívne pomáham aj pri obnove  historických pamiatok. Svoje sily naplno venujem tomu, aby každý občan mohol žiť hrdo a dôstojne.

 

134. Anna Ďuricová

vysokoškolská učiteľka

Banská Belá

Podporíme posilňovanie autonómie vysokých škôl. Budeme presadzovať a zmeny v systéme celoživotného vzdelávania.

135. Patrícia Bujňáková

učiteľka, Poprad

Pracujem ako učiteľka už 27 rokov. Som poslankyňou VÚC za Prešovský samosprávny kraj. Kandidujem v module „Chcem pomôcť kresťanskej demokracii“, lebo verím, že v slovenskej politike má svoje nezastupiteľné miesto.

136. Michal Paľovčík

administratívny pracovník

Michalovce

Od mala som vnímal politiku a dianie v spoločnosti, preto som sa rozhodol študovať politológiu a počas štúdia a taktiež aj po ukončení štúdia som sa zapájal v KDH. Chcem sa podieľať na rozvoji v sociálnej oblasti, oblasti kultúry, či športu pre východné Slovensko.

137. Peter Sučanský

živnostník, Čachtice

Som za zníženie byrokracie pre  živnostníkov, aby sa mohli venovať viac práci ako administratíve.

138. Andrej Botek

vysokoškolský pedagóg

Bratislava

Vyštudoval som architektúru a teológiu. Som docent na fakulte architektúry. Venujem sa architektúre, obnove pamiatok, reštaurovaniu, pedagogike, umeniu a religionistike. Chcem prispieť k presadzovaniu spravodlivosti a tradičných hodnôt. Chcem sa zamerať na ochranu života a jeho dôstojných podmienok, pomoc znevýhodneným, bytovú výstavbu, kultúru a ochranu pamiatok.

 

139. Branislav Kramár

chirurg, Trnava

Ako chirurg vnímam negatívne dopady odchodu zdravotníkov do zahraničia za lepšími podmienkami práce. Urobím všetko pre to, aby sme im dokázali vytvoriť rovnako kvalitné podmienky na prácu aj u nás doma.

140. František Finta

dátový analytik, Nitra

Mojím programom je presadenie takých zákonov ktoré zabezpečia transparentnosť a efektívnosť pri transformácii verejnej správy do elektronického priestoru.

141. Radovan Junas

lekár, Kremnica

Som predseda etickej komisie žiarskej nemocnice, poslanec Mestského zastupiteľstva v Kremnici – predseda sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie, zanietený muzikant a príležitostný moderátor, organizátor odborných a spoločenských podujatí. Je mi cťou ponúknuť odbornosť lekára, tvorivosť muzikanta a zodpovednosť otca v kompetentnom tíme odhodlaných ľudí na kandidátke KDH pri úprimnom riešení reálnych problémov občanov.

142. Dávid Čech

pedagóg,hudobník, Bartošovce

Som hudobník a pedagóg. Mojim cieľom je napomôcť efektívnej reforma školstva a tiež by som rád ako mladý človek priblížil mojim rovesníkom viac kultúry.

 

143. Michal Černý

vedec - výskumník, Bratislava

„Ľudí nebudeme milovať, keď budú lepší, budú lepší, keď ich budeme milovať.“ Moje motto, ktoré stále spoznávam pri spolupráci s ľuďmi ako vodca skautov pri výchove mládeže, záchrane kultúrnych pamiatok, výskume zdrojov energie, v podnikaní s elektro odpadom a v uliciach miest v kampaniach za právo na život počatých detí.

 

144. Róbert Korec

projektový manažér, Pata

Chcem, aby bola naša krajina miestom, kde žijú stabilné rodiny, kde sa zachovávajú naše národné a kresťanské tradície. Vyštudoval som UKF v Nitre. Po 10 rokoch pedagogickej praxe pracujem 17 rokov v rôznych rezortoch na projektoch modernizácie vzdelávania a pomoci marginalizovaným skupinám.

145. Pavol Mičuda

živnostník, Horovce

Ako živnostník budem presadzovať zefektívnenie procesu vymáhania pohľadávok nezaplatených faktúr od dodávateľov, ktoré často krát predstavujú existenčné riziko pre celú rodinu malého podnikateľa.

146. Matúš Lakoštík

viceprimátor, Dolný Kubín

Mám 38 rokov a s mojou manželkou vychovávame tri krásne deti. Už 12 rokov pôsobím v samospráve a momentálne som zástupcom primátora mesta Dolný Kubín. Kandidujem, aby som KDH pomohol dostať sa tam, kde patrí, a aby sme spoločne chránili rodinu, morálne hodnoty a demokratické princípy slušného a moderného štátu.

147. Peter Weber

podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Bytča

V súčasnosti som podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja. S manželkou Máriou vychovávame dcéry Emku a Ninku. Rozhodol som sa kandidovať, lebo verím v pozitívnu zmenu. Chcem bojovať za lepší život ľudí slušným hodnotovým spôsobom, nie extrémom. Chcem získať späť stratenú dôveru občanov v systém a spravodlivosť.

148. Peter Máťoš

viceprimátor mesta Považská Bystrica, Považská Bystrica

Vyštudoval som politológiu a verejnú správu. Začínal som ako dobrovoľník v organizácii eRko. Od roku 2014 som poslanec a viceprimátor mesta Považská Bystrica. Doposiaľ som sa ako komunálny politik a cez dobrovoľnícku činnosť snažil zlepšovať život ľudí v rodnom meste. Verím, že v parlamente by som mohol prispieť k zmene vo väčšom meradle.

149. Daniel Rusnák

podpredseda Košického samosprávneho kraja, Košice

Som podpredsedom KSK a venujem sa oblasti kultúry a životného prostredia. Som Košičan, ktorý v tomto meste vychoval spolu so svojou manželkou 3 deti a pomáha pri východe 5 vnúčat. Popri mojej práci je rodina to najcennejšie čo v živote mám.

150. Lucia Gurbáľová

námestníčka primátora, Košice

Od ostatných komunálnych volieb som viceprimátorkou mesta Košice. Košičania a východniari sú tí, s ktorými sa denne stretávam, poznám ich problémy a chcem pomáhať ich riešiť. Skúsenosti z vedenia samosprávy by som rada zúročila aj v Národnej rade. Ako pedagóg rozumiem problémom škôl, ale venovať by som sa chcela aj postaveniu a úlohám samospráv na Slovensku. Mojou ambíciou je viac priblížiť východ k Bratislave.