Zväzy

Zväzy a združenia sú dobrovoľné profesijné a záujmové zoskupenia, ktorých cieľom je spolupracovať s ústrednými orgánmi hnutia pri tvorbe, propagácii, obhajobe a realizácii programu a politiky KDH, najmä v oblastiach ich profesijného zamerania.

Kontaktné údaje:

e-mail: zvazy@kdh.sk

Predsedovia Zväzov v KDH

Kresťanskodemokratické združenie ekológov Slovenska:
Ing. Peter Stanko
ekologia@kdh.sk

Zväz výstavby KDH:
doc. Ing. Luboš Moravčík, PhD.
vystavba@kdh.sk