Záborská vystúpila proti prerozdeľovaniu migrantov

Anna Záborská dnes v rozprave o migrácii odmietla povinné prerozdeľovanie migrantov na základe kvót medzi všetky členské štáty. Upozornila, že podľa indexu sociálneho pokroku regiónov, ktorý len nedávno zverejnila Komisia, sú v tzv. nových členských štátoch EÚ spolu s Talianskom a Gréckom výrazne horšie podmienky pre život, než v tzv. starých členských štátoch.
 
„Práve tieto štáty majú problém s prijímaním utečencov a index sociálneho pokroku objasňuje, prečo. Jednoducho nedokážu zabezpečiť dôstojné podmienky pre život ani pre veľkú skupinu vlastných občanov. Nie je fér vnucovať im povinnosť prijímať ďalších odkázaných ľudí z radov utečencov,“ zdôraznila Záborská.
 
Podľa slovenskej europoslankyne kritériá ako HDP, ktoré sa používajú pri určovaní kvót vynucovanej solidarity, neodrážajú realitu a chudobnejšia polovica Európy ich musí odmietnuť.
 
V záverečnom hlasovaní preto Anna Záborská hlasovala proti predloženému návrhu uznesenia Európskeho parlamentu, ktorý požadoval povinné premiestňovanie a presídľovanie utečencov na základe kvót.
 
Prílohy:
Index sociálneho pokroku regiónov:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/newsroom/news/2016/02/16-02-2016-moving-beyond-gdp-new-regional-social-progress-index
Predložený návrh uznesenia Európskeho parlamentu:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0066&language=SK