Záborská: Nie je dôvod, aby potratová tabletka dostala výnimku

Europoslankyňa Anna Záborská je presvedčená, že registrácia potratovej tabletky Mifegyne na slovenskom trhu by mala zaniknúť v súlade s platnými pravidlami. Tie určujú, že registrácia sa zruší, ak ani po troch rokoch nie je liek uvedený na trh. Zákon umožňuje udeliť výnimku len z dôvodu ochrany verejného zdravia.
„Ak by prirodzené tehotenstvo ohrozovalo verejné zdravie, človek ako druh by vyhynul skôr, než by stihol objaviť koleso. Prípravok Misogyne má len jediné použitie – vyvolanie potratu a ukončenie tehotenstva, takže jeho príspevok k ochrane verejného zdravia je nulový,“ uviedla Anna Záborská.
Štátny ústav na kontrolu liečiv už dostal žiadosť o udelenie výnimky a v týchto dňoch sa obrátil na MZ SR so žiadosťou o usmernenie. Ministerstvo pritom v minulosti potvrdilo, že postupy užívania prípravku Mifegyne schválené počas registrácie sú v rozpore so slovenskou legislatívou.
„Zákon ani vyhláška sa nezmenili. Vyzývam preto ministra zdravotníctva, aby odporučil ŠÚKL zamietnuť žiadosť výrobcu o výnimku,“ zdôraznila Záborská.