Výzvy roku 2021 sa nekončia zvládnutím pandémie

(Komentár pre Denník SME)

Najmä v súčasnej kríze si viac ako inokedy uvedomujeme, že sa z nej dostaneme len európskou spoluprácou.

Osobne si najviac želám, aby bol 2021 rokom, v ktorom porazíme pandémiu. Je zrejmé, že vo vakcinácii máme silný nástroj a je len a len na nás, ako ho využiť. Očakávam teraz jasný plán očkovania a zreteľné informácie pre ľudí, kde a kedy sa budú môcť dať zaočkovať.

Tak ako bola pri výskume, vývoji a distribúcii vakcíny dôležitá úloha európskych inštitúcií, tak je teraz pri očkovaní nezastupiteľná úloha národnej exekutívy.

Dúfam, že pri všetkých protipandemických opatreniach bude tento rok viac poriadku ako chaosu a že ich dodržiavanie prispeje k ochrane zdravia ľudí.

Odvaha na reformy

Nastavenie ekonomickej obnovy bude kľúčovou výzvou roka. V tejto úlohe je osobitne dôležité použitie Fondu obnovy. Nesmieme pritom však zabúdať, že pri vybudovaní a zveľaďovaní infraštruktúry sú to potrebné reformy, ktoré sú podstatou zmeny a transformácie ekonomiky.

A na reformy treba znalosť a politickú odvahu, nielen infraštruktúru.

Slovensko bude mať k dispozícii doteraz nevídaný objem európskych zdrojov a ročne môžeme čerpať až päťnásobne viac ako po minulé roky. Aby boli využité účelne a načas (po uplynulých rokoch môžeme povedať aj – aby boli vôbec využité), na to potrebujeme aspoň také zásadné zmeny, aké sa dejú v bezpečnostných štruktúrach.

Šanca na využitie týchto zdrojov sa už nebude opakovať.

“O potrebnej reforme vzdelávania sa u nás pomerne veľa hovorí, ale o to menej koná.„

Malí potrebujú viac pomoci

Žijeme v digitálnej ére a pandémia to ešte viac zdôraznila. Oblasť digitalizácie bude podstatne rozhodovať aj o našom úspechu či neúspechu.

Týka sa to odstraňovania digitálnej chudoby, zlepšenia digitálnej infraštruktúry i digitálnych zručností.

V oblasti legislatívy bude tento rok zásadný najmä pre práce na európskej úrovni na príslušných kľúčových pravidlách ako Digital Services Act a Digital Markets Act a pravidiel pre umelú inteligenciu. Bude sa to týkať nielen poskytovania digitálnych služieb, ale aj dezinformácií a kybernetickej bezpečnosti.

Pri ekonomických riešeniach je dôležité mať na zreteli postavenie malých podnikateľov, ktorí tvoria najviac pracovných miest.

Keďže tisíce z nich boli významne postihnutí pandémiou, práve oni potrebujú značnú pomoc (len v oblasti cestovného ruchu a gastroprevádzok je u nás naviazaných stotisíc pracovných miest).

O to významnejšie bude zlepšovanie prístupu k finančným zdrojom, zjednodušovanie prostredia a znižovanie administratívy.

O potrebnej reforme vzdelávania sa u nás pomerne veľa hovorí, ale o to menej koná. Preto zostáva stále výzvou a dúfajme, že sa v tomto roku z nej podarí niečo zrealizovať. Vieme, že od zlepšenia úrovne školstva bude životná úroveň závisieť čoraz viac.

Celoeurópske úlohy

Prirodzenou odpoveďou na všetky dnešné výzvy je posilnenie európskej spolupráce v prvom pobrexitovom roku. A keďže tento rok bude aj prvým s dôrazom na dodržiavanie pravidiel právneho štátu pri čerpaní európskych zdrojov, dá sa očakávať ich prísnejšia finančná kontrola.

Popri zlepšovaní environmentálnych štandardov potrebujeme pokročiť aj v dokončení spoločného európskeho trhu a aj v energetickej a kapitálovej únii. Najmä v súčasnej kríze si viac ako inokedy uvedomujeme, že sa z nej dostaneme len európskou spoluprácou a spoločnými riešeniami. Majme na pamäti túto výzvu nielen tento rok.

Želajme si, aby sme tento rok pokročili vo všetkých výzvach.