Vyjardenie KDH k zberu podpisov na zastavenie hazardu v Bratislave

Kresťanskí demokrati vítajú začatie zberu podpisov na zastavenie hazardu v našom hlavnom meste. Dúfame, že tentokrát sa to podarí a Bratislava bude ďalším krajským mestom bez hazardu.
Kresťanskodemokratické hnutie sa aktívne zasadzuje proti hazardu v mestách a obciach Slovenska. Aj v minulosti poslanci, starostovia a primátori miest a obcí za KDH participovali na iniciatívach, ktoré pomohli hazard reálne zakázať, ako napríklad (vtedajší) primátor Levoče Milan Majerský.
Aj v našom volebnom programe Reštart – Nádej pre Slovensko máme reguláciu hazardu. Chceme dať reguláciu hazardu plne do kompetencie miest a obcí.