Vyjadrenie KDH k neomarxistickým tendenciám v Európe

Kresťansko-demokratické hnutie vyjadruje hlboké znepokojenie nad silnejúcimi neo-marxistickými tendenciami v Európe.
Okázalé oslavy 200. výročia narodenia Karla Marxa uskutočnené v Trieri, inštalácia Marxovej sochy v štýle socialistického realizmu, príhovor predsedu európskeho parlamentu J. C. Junckera pri tejto príležitosti, sú prejavom necitlivosti k historickej skúsenosti národov Strednej a Východnej Európy, pohŕdaním k miliónom zmarených ľudských životov a osudov.
Neodmietame kritické skúmanie Marxovho diela, sme len proti jeho glorifikácii. Tragickú skúsenosť ľudstva s ideológiou marxizmu-leninizmu kladieme na roveň s ideológiou fašizmu. Obhajovanie ktoréhokoľvek z oboch totalitných režimov pri súčasnom odmietaní toho druhého považujeme za nekonzistentný postoj.
To isté platí o oživovaní kultu ktoréhokoľvek z komunistických a fašistických vodcov. Ak je oprávnene kritizovaná obnova Stalinovho kultu v súčasnom Rusku, považujeme za svoju povinnosť upozorniť na skutočnosť, že do obrazovej pamäti našich národov sa kult Stalinovej osobnosti vpísal cez nespočetné monumentálne portréty skupiny Marx-Engels-Lenin-Stalin.
Sme presvedčení, že budúcnosť Európy treba stavať na iných myšlienkach a symboloch.