Vyhlásenie KDH ku kvótam 50 ľudí pre vybrané podujatia a k vyhláseniu núdzového stavu

KDH rešpektuje rozhodnutia odborníkov a vyzýva k zodpovednému správaniu občanov. Plošný zákaz hromadných podujatí však zároveň považujeme za neprimeraný a nelogický. 

Vítame snahu hľadať riešenia v oblasti kultúrnych, športových a náboženských podujatí. Paušálne určenie kvóty 50 účastníkov bez ohľadu na veľkosť priestorov a typ podujatia však považujeme za neukončený proces, keďže mu chýba primeranosť a proporčnosť. 

Je zásadný rozdiel v kapacite kaplnky a katedrály, štadióna a telocvične. Iný je koncert vážnej hudby a iná diskotéka. Paušálne nariadenia, ktoré to nereflektujú, prirodzene vyvolávajú otázniky verejnosti.    

„Nové nariadenia musia byť zároveň v primeranom rozsahu sprevádzané kompenzačnými finančnými opatreniami osobitne v oblasti športu a kultúry. Bez tejto podpory výrazné obmedzenia fakticky znemožňujú nielen činnosť, ale aj prežitie mnohých organizácií,“ uviedol predseda KDH Majerský, podľa ktorého to môže mať za následok rozsiahle sociálne a ekonomické dopady.

Núdzový stav je súbor vážnych ústavných oprávnení štátu obmedzujúcich občana. Každé opatrenie by preto malo byť nevyhnutne logické a jasne odôvodniteľné.