Vyhlásenie KDH k zasahovaniu do procesu tvorby učebníc náboženstva

Sloboda náboženského vyznania a s tým aj náboženského vyučovania na školách je jedným z najdôležitejších výdobytkov Nežnej revolúcie. Hlasy, ktoré hovoria, že by sa vyučovanie náboženstva malo vrátiť späť pod dozor štátu nielenže nerešpektujú existujúci právny stav, ale chcú spoločnosť vrátiť o 30 rokov späť, kedy štát zasahoval do všetkého. Pre rodičov existuje a musí vždy existovať možnosť voľby medzi náboženskou výchovou a vyučovaním etiky. Tak ako to stanovuje aj Zmluva so Svätou stolicou. Odsudzujeme podobné prejavy etatizmu a pokusov o neprimerané zasahovanie štátu do výchovy a záležitosti rodiny.