Vyhlásenie KDH k 25. marcu

25. marca si každoročne pripomíname Deň počatého dieťaťa. Pre kresťanských demokratov je tento deň významný a v našej politickej činnosti venujeme ochrane počatého života vysokú pozornosť. Ochranu života má KDH ako jediná politická strana ukotvenú v stanovách hnutia. Rovnako aj program orientuje na to, aby sa ženy a muži rozhodovali pre život. Kresťanským demokratom záleží na tom, aby bola chránená ľudská dôstojnosť až po prirodzený koniec, aby si spoločnosť vážila starostlivosť matiek o deti a starostlivosť detí o svojich rodičov a chorých príbuzných. Kresťanskí demokrati sa vždy budú usilovať o legislatívu, ktorá bude ľuďom pomáhať rozhodnúť sa pre život.

KDH podporovalo a naďalej bude podporovať občianske iniciatívy za život a rodinu. Preto sa aj dnes pripájame k podpore Dňa počatého dieťaťa a pozývame všetkých k noseniu bielej stužky – symbolu úcty k životu.

Na záver uvádzame jedno mimoriadne silné vyjadrenie ktoré odznelo z úst obyvateľa na našom verejnom stretnutí v Nitre:

„Pamätám sa ako bolo na našom sídlisku Chrenová niekedy pred panelákmi veselo, veľa smiechu detí. Na sídlisku bolo päťsto detí a päť psov. Dnes? Dnes je u nás na sídlisku päťsto psov a päť detí.“

Niekedy takéto výroky lepšie vystihnú aktuálnu skutočnosť ako tristostranová štúdia o demografii.

Kresťanskí demokrati boli, sú a budú za ochranu života, lebo nemôžu inak.