Vyhlásenie KDH: Je čas prehodnotiť zákaz bohoslužieb a kultúrnych podujatí

“Bohoslužby a kultúrne podujatia nemôžu byť na chvoste záujmu vlády. Ak sa uvažuje o prehodnotení pandemických opatrení, je čas umožniť ľuďom prežívať aj duchovný a sociálny rozmer,” uviedol predseda KDH Milan Majerský.

KDH vyzýva vládu, aby v dialógu s cirkvami našla racionálne riešenie na umožnenie vyššej účasti veriacich na bohoslužbách za dodržania prísnych pravidiel, keďže dnešný limit šiestich osôb účasť prakticky znemožňuje.

Pre zvládnutie ťaživej situácie, v akej sa dnes aj na Slovensku nachádzame, je dôležité pamätať nielen na fyzické, ale aj duchovné a duševné zdravie obyvateľov.