Vlády Smeru nezvládajú rozvoj najslabších regiónov

Vláda dnes na svojom zasadnutí prerokuje aj „Správu o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2017“.
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23364/1
Je to súhrn štatistických údajov, ktoré reálne zhodnocujú ekonomický, sociálny a hospodársky vývoj našej krajiny a jej jednotlivých regiónov.
Ale zároveň je to aj vysvedčenie vládnej strany Smer-SD, ktorá je pri moci už 11 rokov, v oblasti rozvoja najslabších regiónov Slovenska.
Najmenej rozvinutým regiónom podľa údajov z materiálu je Prešovský kraj. Dokazujú to viaceré údaje, z ktorých vyberáme tie najdôležitejšie:
– Najmenšia HDP na obyvateľa: len 60% oproti celoslovenskému priemeru a len 25% oproti bratislavskému.
– Najmenšia hrubá priemerná mzda: 875 eur je len 80% oproti priemernej mzde na celom Slovensku a len 61% oproti mzdám v Bratislavskom kraji.
– Priame zahraničné investície: len 2% v Prešovskom kraji, z celkových zahraničných investícií na Slovensku.
– Najväčší odchod obyvateľov z regiónu (migračné saldo) je v Prešovskom kraji.
„Toto je len niekoľko štatistických údajov, ktoré hovoria o tom, že vlády, v ktorých je posledných 11 rokov strana Smer-SD, nezvládajú rozvoj slabších regiónov, hlavne na juhu a východe Slovenska. Nestačí, ak vláda občas vycestuje do týchto regiónov a rozdá almužnu v podobe regionálneho príspevku. Tieto regióny potrebujú systematické opatrenia na podporu rozvoja podnikania a zamestnanosti, ktoré budú platiť pre všetkých a nie len pre vyvolených! Celému regiónu, hlavne rozvoju hospodárstva a cestovnému ruchu, by veľmi pomohla lepšia infraštruktúra. Toľko sľubovaná diaľnica do Košíc, rekonštrukcie ciest 1. triedy, ako aj rýchlejšie a kvalitnejšie vlakové spojenie z Košíc do Bratislavy,“ povedal podpredseda KDH Pavol Zajac.