Vláda odmietla pripomienky občanov k hazardu

Vláda schválila novelu zákona o hazardných hrách, ktorou sa zavádza aj register vylúčených hráčov. KDH víta takéto opatrenie, lebo sme presvedčení, že ľudia, ktorí poberajú sociálne dávky ich nemôžu každý mesiac nahádzať do hracích automatov.

Aby sme vylepšili reguláciu a spoločenské dopady hazardu na Slovensku, tak KDH pripravilo v legislatívnom procese k tomuto návrhu zákona zásadné pripomienky. Požadovali sme, aby obce, mestá a mestské časti Bratislavy a Košíc mohli vydaním všeobecne záväzného stanoviska rozhodnúť o zákaze hazardu na svojom území bez predchádzajúcej petície. Ďalej sme požadovali, aby 200 metrov od školských, sociálnych, zdravotných zariadení ale aj sakrálnych budov(kostolov, kláštorov, synagóg, domov smútku a krematórií) nemohli byť prevádzkované herne. Ďalšou našou pripomienkou bolo, aby aj ľudia, voči ktorým je vedené exekučné konanie, alebo konkurz fyzickej osoby, aby mali zakázané hrať hazardné hry.
Všetky naše pripomienky boli vládou odmietnuté a vláda neakceptovala aj podobné pripomienky ďalších mimovládnych organizácií. Je nám to ľúto, že vláda nechcela tento zákon vylepšiť o tieto opatrenia, ktoré svojimi podpismi podporili tisíce občanov Slovenska.