Teší nás, že parlament schválil obmedzenie hazardu

Teší nás, že v parlamente prešla iniciativa poslancov na obmedzenie hazardu. Obmedzenie hazardu sme mali ako jeden z bodov v našom volebnom programe na ochranu rodín.

Dlhodobo sme boli za to, aby reguláciu hazardu mali plne v kompetencii mestá a obce bez nutnosti podania petície.

Naši poslanci v minulosti niekoľkokrát podávali návrh zákona na obmedzenie alebo zákaz hazardu. Tiež starostovia a primátori miest a obcí za KDH participovali na iniciatívach, ktoré pomohli hazard reálne zakázať, ako napríklad (vtedajší) primátor Levoče Milan Majerský.

Samosprávy pod vedením starostov za KDH budú získanú právomoc rozumne uplatňovať a veríme, že sa pridajú aj ďalšie.