Štát musí urýchlene riešiť dostupnosť materských škôl pre všetky deti

Bratislava, 15. október 2020 – Každé dieťa by malo mať možnosť vzdelávania v materskej škole. Ministerstvo školstva musí urýchlene hľadať nástroje na odstránenie finančných a fyzických bariér, ktoré tomu dnes bránia. Uviedlo to KDH v reakcii na slová ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktorý potvrdil, že od roku 2021 bude platiť povinná predškolská výchova pre deti od 5 rokov.

Mnohé rodiny už dnes majú problém s vysokými výdavkami na materské školy. Prijatím novely, ktorá je zameraná v prvom rade na deti z menej podnetného prostredia, sa tento problém nerieši. Štát by mal hľadať možnosti, ako zabezpečiť dostupnosť výchovy a vzdelávania pre všetky deti, a tak im zlepšiť ich štartovaciu pozíciu,“ vyzýva predseda KDH Milan Majerský. Tým, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu, by podľa neho štát mal uhradiť školné či stravné.

Veľkým problémom v mnohých častiach Slovenska je stále aj geografická dostupnosť materských škôl. „Rodinám na Slovensku by viac pomohlo, keby štát podporil zvyšovanie kapacít v materských školách, ako úvahy o zásahu do práv rodičov slobodne vychovávať svoje deti v predprimárnom veku. Úlohou štátu je zabezpečiť miesto v škôlke pre všetkých, ktorí to potrebujú,“ tvrdí Majerský. 

Mnohým rodičom vyhovuje starať sa o deti v domácom prostredí, a tak ich pripraviť na školskú dochádzku. „Štát by mal dbať na najlepší záujem dieťaťa a podporovať mamy a otcov, ktorí môžu, chcú a vedia pripravovať dieťa doma,“ uzatvára Milan Majerský.