Štát musí ochrániť rozhodujúce povolania pre kritické dni pandémie

Štát musí bezpodmienečne ochrániť kľúčové profesie, najmä lekárov, zdravotníkov, sociálnych pracovníkov, hasičov a silové zložky, ktoré budú v kritických dňoch pandémie rozhodujúce. Nemôžeme si dovoliť stratiť ich služby, apeluje KDH na nárast pacientov Covid-19 s tým, že je nutné zabezpečiť im rýchle testovanie, dostatočné ochranné pomôcky a primerané odmeňovanie. 

Pre zvládnutie rýchlo rastúcej druhej vlny pandémie na Slovensku bude dôležité zachovať pokoj, rozvahu a ochrániť rozhodujúce povolania. Štát musí urobiť všetko pre to, aby sa dôsledne postaral o lekárov, zdravotníkov, opatrovateľov, sociálnych pracovníkov, policajtov, vojakov i každého, kto v prvej línii poskytuje služby najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva,“ zdôraznil predseda KDH Milan Majerský. Zachovanie dostatočných personálnych kapacít musí byť podľa neho jedným zo základných cieľov opatrení na boj s pandémiou.

Podľa KDH musí štát predstaviteľom kľúčových profesií nevyhnutne zabezpečiť rýchle a dostupné testovanie ich a ich blízkych, dostatok ochranných pomôcok, ako sú rúška, respirátory, ochranné štíty, rukavice či dezinfekcia, ale aj primerané odmeňovanie za náročnú službu v rizikovom prostredí. „Tí, ktorí budú v nasledujúcich náročných dňoch doslova rozhodujúci, si zaslúžia nielen náš potlesk, ale za zvýšenú fyzickú a psychickú záťaž aj adekvátne finančné ohodnotenie,“ apeluje Majerský. 

KDH zároveň upozorňuje na potrebu včasnej finančnej pomoci odvetviam, ktoré sú najviac ohrozené opatreniami proti Covid-19, aby sa predišlo rozsiahlym sociálnym a ekonomickým dopadom. Hnutie tiež ďakuje občanom za doterajšie rešpektovanie nariadení a vyzýva ich k zodpovednému správaniu.