Stanovisko Kresťanskodemokratického hnutia k situácii v Turecku

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyjadruje hlboké znepokojenie nad súčasným politickým vývojom v Turecku. Pokus o vojenský prevrat a následné politické represie zo strany vlády voči civilným osobám, najmä učiteľom, akademikom a novinárom považuje za dôkaz toho, že Turecko nepatrí do Európskej únie. Medzi základné a nespochybniteľné európske hodnoty patrí aj nedotknuteľnosť akademických slobôd. Masové odvolávanie akademických funkcionárov a zatváranie stredných škôl považujeme za znak diktatúry, nie pluralitnej demokracie. Pripájame sa k vyhláseniam viacerých slovenských a európskych univerzít a vyjadrujeme prepusteným a väzneným akademikom a učiteľom našu podporu a spolupatričnosť.

Poslanec Európskeho parlamentu a člen Predsedníctva KDH Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD. upozorňuje na to, že v budúcnosti bude potrebné oddeľovať strategickú spoluprácu s krajinami v rámci NATO a politickú v rámci Európskej únie: „Turecko bolo, je a bude dôležitým spojencom Európy. Bez neho nie je možné vyriešiť migračnú krízu, ani dosiahnuť mier a stabilitu na Blízkom východe. Európska únia je však založená na rešpektovaní pravidiel demokracie. Vláda a opozícia riešia spory zákonnou cestou pri vzájomnom rešpekte k politickým názorom oponenta. Udalosti posledných týždňov v Turecku ukázali, že tamojšie opozičné, ani vládne sily nie sú schopné tieto základné pravidlá rešpektovať. S Tureckom sme naďalej pripravení rokovať o oblastiach spoločného záujmu, no musíme stanoviť hranicu, za ktorú už nepôjdeme. Turecko so svojou zložitou históriou, socioekonomickým profilom a súčasným politickým vedením do Európskej únie nepatrí.“
Členka Predsedníctva KDH Prof. MUDr. Eva Grey, PhD. vyjadruje obavy o budúcnosť ľudských práv a akademických slobôd v Turecku: „Odvolanie viac ako 21000 učiteľov, 1500 dekanov a rektorov vysokých škôl považujeme za neadekvátnu reakciu na pokus o vojenský prevrat. Zásahy voči učiteľom a ďalším predstaviteľom inteligencie pripomínajú čistky typické pre totalitné režimy, s dramatickým dopadom na rodiny postihnutých, a tiež celkovú vzdelanosť v krajine. Je nepochopiteľné, že predstavitelia slovenskej vlády sa neohradili voči porušovaniu ľudských práv a nepostavili sa na obranu obetí. Práve v týchto turbulentných časoch je dôležité, aby sme neustále pripomínali a bránili hodnoty slobody a demokracie, ktoré Európu definujú.“