Stanovisko KDH k programovému vyhláseniu vlády

Slovensko dnes žije, tak ako aj celý svet, hlavne pandémiou koronavírusu. Je to pravdepodobne najťažšia situácia pre všetkým ľudí na Slovenku v celej našej histórii samostatného štátu. V tejto dobe sme všetci na jednej lodi a riešenie ochrany zdravia ľudí je na prvom mieste, hlavne v rizikových skupinách obyvateľov.
KDH sa v parlamentných voľbách nepodarilo prekročiť 5 % hranicu na vstup do parlamentu. Naši kandidáti ale naďalej pôsobia na komunálnej, regionálnej a európskej úrovni, kde sa v týchto dňoch snažia hlavne pomáhať ľuďom zvládať pandémiu Covid-19.
KDH je dnes mimoparlamentnou  stranou, ktorá bude pôsobiť ako konštruktívna opozícia voči vláde, ale aj voči parlamentnej opozícii. Táto je dnes diskreditovaná buď svojim 12 ročným vládnutím (Smer-SD), ale aj extémistickými názormi (ĽSNS).
Vláda SR predstavila v parlamente programové vyhlásenie na obdobie 2020-2024. Toto programové vyhlásenie obsahuje mnohé riešenia a návrhy, ktoré ponúkalo vo svojom volebnom programe „Reštart – nádej pre Slovensko“ aj KDH. Bolo to napríklad: podpora rodiny formou vyššieho daňového bonusu, otcovskej dovolenky, príplatok pre budúce mamičky od 4 mesiaca tehotenstva, rodinné podnikanie alebo aj prevencia interrupcií. Tak ako aj vláda, sme navrhovali vrátiť rozhodovanie o hazarde na obce a mestá, bez povinnosti uskutočniť petíciu.
Podporujeme daňovo-odvodový paušál pre živnostníkov, zníženie byrokracie, medzitrh práce pre nezamestnaných, investície hlavne do menej rozvinutých okresov, odstránenie duplicity kontrol a výšku pokút podľa závažnosti previnenie pre podnikateľov.
Kresťanskí demokrati už v minulosti navrhovali zákon o lobingu a register lobistov, previerky sudcov a ich rodinných príslušníkov, zastavenie exekúcii voči dlžníkom, ktorí zaplatia istinu dlhu, vyrovnanie výpočtu penzie starodôchodcom, ale aj možnosť získať občianstvo iného štátu bez straty slovenského občianstva. Preto takéto opatrenia a ich modifikácie v programovom vyhlásení vítame.
Mrzí ma ale, že v programovom vyhlásení je zadefinovaný len začiatok diskusie a analýzy o volebnom systéme a počte volebných obvodov. Hlavne preto, lebo jeden volebný obvod je nespravodlivý voči  zastúpeniu všetkých regiónov v parlamente, zaviedol ho ešte v r. 1998 V. Mečiar a dnes takmer všetci nezávislí odborníci volajú po jeho nahradení viacerými obvodmi,” uviedol Pavol Zajac, podpredseda KDH poverený zastupovaním predsedu KDH.
Podľa Zajaca vláda vo svojom programovom vyhlásení hovorí o snahe zlepšiť majetkové práva osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, čo jeden z koaličných partnerov definuje ako zlepšenie postavenia homosexuálnych párov. “V prípade takejto predloženej legislatívy, bude KDH dôsledne odmietať zavedenie inštitútu registrovaných partnerstiev, ako prípadnú podmienku pre zlepšenie majetkovým práv občanov žijúcich v jednej domácnosti,” doplnil Zajac.
Aj podpora niektorých ďalších zámerov z programového vyhlásenia vlády, bude podľa Zajaca v budúcnosti záležať  od ich konkrétnych legislatívnych návrhov. Takými sú napr.: týždenné sociálne dávky posielané na účet poberateľa a automatické platenie inkasa z tohto účtu, každoročné podstúpenie detektora lži pre vedenie polície vrátane prezidenta a inšpekcie PZ, faktúry vyplácané podľa poradia, 50% odmena pre nahlasovateľov korupcie, 10% zľavy zo štátnych poplatkov pre voličov…
Veľmi ma mrzí aj celá kapitola o doprave, v ktorej je veľmi málo konkrétnych opatrení na zrýchlenie a zlepšenie výstavby a rekonštrukcií ciest, diaľnic, železníc a skvalitnenie cestovania. Naopak je v tejto časti príliš veľa návrhov na nové IT projekty a aj nereálne sľuby o výstavbe bytov,“ uzavrel Zajac.
Europoslanec a prezident organizácie SME Europe Ivan Štefanec oceňuje najmä deklarovanú pomoc pre malých a stredných podnikateľov a opatrenia v daňovej oblasti. „Oceňujeme snahu o zlepšenie podnikateľského prostredia zjednodušením administratívy s dôrazom na digitalizáciu. Konsolidácia verejných financií však musí ísť na vrub efektívnejšej štátnej správy a nie na úkor občanov a firiem, ktoré budú ešte dlho zápasiť o prežitie. KDH odmieta zavádzanie nových daní a poplatkov a presadzuje zjednodušenie daní a odvodov. Opatrenia v daňovej oblasti by mali byť ešte razantnejšie, ako je uvedené v programovom vyhlásení. Napríklad takzvaná „reverse charge“ by mala byť zavedená okamžite. KDH na príklade Poľska už v minulosti ukázalo, že ide o najlepší spôsob ako bojovať s únikmi a podvodmi DPH. Samozrejmý by mal byť aj návrat k rovnej dani, ktorú malo KDH v programe už v roku 2002. Vláda by mala energicky odmietať každý pokus o zdieľanie dlhov v rámci Európskej únie. Preklenutie súčasného ťažkého obdobia musí byť financované výhradne cez existujúce mechanizmy a pri dodržaní všetkých rozpočtových podmienok,“ povedal Štefanec.
Štefanec tiež víta, že na zahraničnopolitickej línii sa vracia konsenzus o orientácii Slovenska a verí, že čoskoro bude prijatá aj Bezpečnostná stratégia s jasným pomenovaním aktuálnych hrozieb.
Novej vláde sme pripravení pomôcť aj na európskej úrovni presadiť všetky dobré návrhy a iniciatívy,“ zhrnul europoslanec Ivan Štefanec.
KDH víta, že na Slovensku vznikla vláda, ktorá si dala za cieľ  zlepšenie oblasti spravodlivosti, vymáhateľnosť práva a boj s korupciou. Po 12-tich rokoch vlády Smeru tu máme vládu, ktorá si dáva v programovom vyhlásení ambiciózne plány, ako zlepšiť život ľudí. Ale nie všetky svoje plány,  bude  môcť realizovať v plnom rozsahu, hlavne z finančných dôvodov. Príjmy štátneho rozpočtu v čase pandémie korony poklesnú, výdavky na zdravotníctvo alebo sociálne veci sa naopak zvýšia.
KDH bude činnosť a návrhy vlády sledovať, dobré podporovať a pripomienkovať alebo aj kritizovať. Táto konštruktívna kritika bude na prospech zlepšovania návrhov vlády, ale hlavne na zlepšovanie života ľudí na Slovensku.