Stanovisko KDH k neschváleniu zákona na pomoc tehotným ženám v kríze

KDH podporovalo návrh zákona na pomoc tehotným ženám v kríze, výsledok hlasovania nás mrzí. Je smutné, že ani jedna strana v NR SR nedokázala podporiť pomoc tehotným ženám v kríze jednotným hlasovaním celého poslaneckého klubu.
Ukázalo sa, že ak Slovensko chce zlepšiť postoj v tejto otázke, nestačí len akceptácia hodnotových politikov v jednotlivých stranách, ale potrebuje konzistentnú a uveriteľnú konzervatívnu stranu, a takou je KDH,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.

KDH opakuje, že ochrana života si zaslúži vládny návrh zákona, nie iba poslanecký, čo sa potvrdilo aj pri tomto hlasovaní. Ochrana ľudského života vo všetkých jeho štádiách je naďalej jedným z hlavných programových cieľov KDH. Spoločnosť dnes potrebuje zjednotenie a pokoj, aby nabrala silu a mohla spoločne riešiť citlivé otázky v pokoji. KDH má otvorené dvere pre všetkých, ktorí chcú prispieť k tomuto procesu.