Snem KDH bude 22. augusta

Predsedníctvo KDH na svojom včerajšom zasadnutí stanovilo dátum Snemu KDH na 22.8.2020, ktorý by sa mal konať v Ružomberku.

Vzhľadom na to, že KDH je budované zdola, pred celoslovenským snemom sa musí uskutočniť 79 okresných snemov, ktoré budú prebiehať v najbližších dvoch mesiacoch. Na okresných snemoch sa budú voliť delegáti, ktorí sa zúčastnia celoslovenského snemu.

Svoju kandidatúru na predsedu KDH zatiaľ oznámil Milan Majerský (podpredseda KDH, predseda Prešovského samosprávneho kraja).
Kandidovať môže každý člen a svoju kandidatúru môže ohlásiť aj priamo na sneme.