Smer a ich nová koalícia dnes schválil 13. dôchodok, ktorý nemá krytie v štátnom rozpočte

Smer a ich nová koalícia dnes schválil 13. dôchodok, ktorý nemá krytie v štátnom rozpočte. Aby nedošlo k omylu, my nemáme problém so zvyšovaním dôchodkov, pokiaľ to možnosti rozpočtu dovoľujú.

KDH nebude navrhovať zrušenie 13. dôchodku, budeme zodpovedne hľadať možnosti ako nájsť dodatočné zdroje na to, aby mohol byť vyplatený.
Niečo sa bude dať ušetriť, niečo sa bude dať vybrať viac a využijeme ešte jednu možnosť ako získať dodatočné zdroje.
Ak si ľudia vypýtajú vládu zmeny, tak už teraz môžeme odkázať všetkým tým Ficom, Vážným, Dankom a Kollárom, nech si prichystajú doklady ako nadobudli svoje majetky.
Zákony treba ctiť a zákon hovorí, že dôchodky treba vyplatiť. Rovnako však zákon hovorí, že pôvod majetku treba preukázať.
Ak nebudú vedieť preukázať, ako ku majetkom prišli oni, prípadne ich rodinní príslušníci, budú v zmysle zákonov speňažené a takto získané prostriedky budú účelovo viazané na doplnkový odvod do Sociálnej poisťovne na výplatu 13. dôchodku.