Slovensko chce zefektívniť humanitárnu pomoc EÚ

Ak chce Slovensko zlepšiť efektivitu humanitárnej pomoci EÚ, malo by tlačiť na Európsku komisiu, aby od agentúr OSN požadovala väčšiu transparentnosť. Uviedla to dnes členka Výboru pre rozvoj v Európskom parlamente Anna Záborská v diskusii so štátnym tajomníkom MZV SR Lukášom Parízkom, ktorý predstavil poslancom program slovenského predsedníctva v oblasti humanitárnej pomoci.
 
Zatiaľ čo holandské predsedníctvo si ako jednu z priorít stanovilo prípravu na Svetový humanitárny kongres v Istanbule, Slovensko sa chce zamerať na kroky, ktoré povedú k implementácii záväzkov zo samitu. Jednou z jeho ambícií v tomto smere je zlepšenie systému poskytovania humanitárnej pomoci EÚ.
 
Dvor audítorov vo svojej najnovšej správe upozornil na to, že Komisia často nedokáže preveriť, či je pomoc poskytovaná ekonomicky efektívne, pretože viac ako polovicu rozpočtu tu míňa cez agentúry OSN a ich zmluvných partnerov, ktorí spätne neposkytujú informácie o prijímateľoch pomoci. Ak chceme tento problém riešiť, je potrebné vytvoriť tlak na Komisiu, aby od spolupracujúcich agentúr OSN požadovala väčšiu transparentnosť,“ uviedla vo svojom vystúpení europoslankyňa Záborská. Štátny tajomník Parízek v odpovedi prisľúbil, že túto tému slovenské predsedníctvo otvorí na pôde Rady.
 
„V rozvojovom výbore pracujem už tretie volebné obdobie a musím povedať, že dnešná prezentácia slovenského predsedníctva patrila k najlepším, aké som tu zažila. Naši diplomati si už po prvých odpovediach na otázka kolegov poslancov získali ich rešpekt a to sa odrazilo na kvalite celej diskusie,“ komentovala priebeh rokovania Anna Záborská.