Slavomír Gregorík sa stal novým zahraničným tajomníkom KDH

Tento týždeň bol vymenovaný nový zahraničný tajomník KDH. Stal  sa ním Slavomír Gregorík. Zahraničný tajomník je manažérom medzinárodných vzťahov strany.

Slavomír Gregorík vyštudoval európske štúdiá na Univerzite Komenského so záverečnou prácou o vplyve diplomacie Svätej Stolice na riešenie migračnej krízy v Európe. Je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa. Bol delegátom Slovenskej republiky pre európsky dialóg s mládežou. V roku 2016 bol zvolený za podpredsedu Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska pre zahraničie.