Sčítanie obyvateľov

Otázky a odpovede k sčítaniu obyvateľov

Kedy bude prebiehať sčítanie?

Od 15. februára do 31. marca - prvá etapa v ktorej by sa mali sčítať všetci, ktorí to budú vedieť urobiť elektronicky
Ti, ktorí to nebudú vedieť urobiť, budú mať možnosť požiadať obec im poskytla sčítacieho asistenta a táto etapa bude trvať od 1.4. do 31.10.

Koľko otázok bude v sčítaní obyvateľov

V tomto sčítaní bude 13 otázok

Ako dlho trvá vyplnenie dotazníka

Cca 15 minút (skúsený užívateľ aj menej)

K akému dátumu sa uvádzajú údaje pri sčítaní

Rozhodujúcim dátumom je polnoc 31.12.2020. to znamená, že ak sa niekto narodil počas januára sčítavať sa nebude, lebo v rozhodujúcom dátume ešte nebol obyvateľom Slovenska.

Čím sa bude líšiť toto sčítanie od tých predošlých?

Ide o dve základné novinky
• v tomto sčítaní sa prvýkrát oddelilo sčítanie domov a bytov od sčítania obyvateľov. Sčítanie domov a bytov už prebehlo a zabezpečili ho obce.
• toto sčítanie bude plne elektronicky. Veľa údajov si štatisti získajú z iných registrov a preto toto sčítanie bude mať menej otázok oproti predošlým.

Štát má o svojich občanoch veľa detailných informácií. Načo potrebuje ešte sčítanie obyvateľov?

Sčítanie je zamerané na získavanie unikátnych údajov, ktoré štát nemá k dispozícii a ktoré pre svoju činnosť do budúcnosti potrebuje.
Napríklad:
národnosť - tento údaj nie je zaznamenaný nikde a zisťuje sa vždy len pri sčítaniach,
údaj o materinskom jazyku alebo ešte údaj o príslušnosti k náboženstvu alebo k jednotlivým cirkvám.
Sčítaním sa vytvára unikátny súbor údajov, kde sa spájajú údaje o veku, o sociálnom postavení a o zamestnaní ľudí s údajmi o vzdelanostnej, národnostnej a náboženskej  štruktúre. 
Vytvorí sa tak unikátny základný súbor, ktorý bude charakterizovať našu spoločnosť na obdobie najbližších desiatich rokov. Tento súbor je  podkladom pre výberové zisťovania (ankety), aby sa zabezpečila ich reprezentatívnosť.

Ako je to s ochranou osobných údajov

Štatistický úrad  je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov a tieto informácie nesmie podľa zákona poskytnúť nikomu, ani polícii ani prokurátorovi.
Štatistický úrad zverejňuje o sčítaní len sumárne údaje za obce, okresy, kraje a Slovensko. 

Ako sa sčítajú deti?

Každé dieťa treba sčítať samostatne ako osobu, ktorá má svoje vlastné rodné číslo - treba teda vyplniť celý dotazník celkom od začiatku - všetkých 13 otázok. Dieťa takto sčíta jeden z jeho rodičov - zákonných zástupcov.
To, že rodičia pri sčítaní seba uvedú počet detí, ale bez akýchkoľvek ďalších údajov o nich, neznamená, že deti sú už sčítané. Ak rodičia deti nesčítali samostatne ako osoby, môžu tak urobiť čím skôr.

Nie sú obavy, že samostatne žijúci starší obyvatelia, ktorí neovládajú IT a nemajú deti, vypadnú zo sčítania?

Úlohou obcí bude monitorovať priebeh sčítavania a pomôcť sčítať sa tým, ktorí by s tým mali problémy. Sčítať všetkých obyvateľov je v záujme obce - napr. kvôli podielovým daniam, ktoré sa delia podľa počtu obyvateľov.

Obec bude mať k dispozícii informácie koľko obyvateľov resp. ktorí už dotazník vyplnili a ktorí nie?

Áno, tento údaj je v tzv. monitorovacom systéme sčítania. Obec (a ani nik iný) nebude mať samozrejme prístup k údajom, ktoré občan uviedol, len k informácii, že sa už sčítal.


Ak ste tu nenašli odpoveď na otázku, ktorá Vás zaujíma - pošlite nám ju prostredníctvom formulára nižšie:

Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov Kresťanskodemokratickým hnutím v súlade so zásadami o spracúvaní osobných údajov: www.kdh.sk/osobneudaje