Reakcia k výzvam na zmenu termínu Snemu KDH

K medializovaným výzvam na zmenu termínu Snemu KDH chceme uviesť, že 17. 3. 2018 sa konal ostatný volebný snem KDH, na ktorom bol zvolený predseda Alojz Hlina a podpredsedovia Pavol Zajac, Peter Bobula a Milan Majerský.
Podľa aktuálnych stanov je funkčné obdobie všetkých volených funkcionárov 2 roky – t.z. 17. 03. 2020 končia podpredsedovia vo svojich funkciách.
Predseda KDH Alojz Hlina sa vzdal funkcie k 2. 3. 2020 a poveril svojím zastupovaním podpredsedu Pavla Zajaca. Podľa stanov môže predseda KDH svojím zastupovaním poveriť len podpredsedu KDH, alebo predsedu poslaneckého klubu KDH v NR SR.
Predseda KDH a podpredsedovia sú volení na Sneme KDH.
„Moje poverenie zastupovať predsedu KDH mi automaticky vyprší 17. 3. 2020, keď podľa stanov skončí moje funkčné obdobie podpredsedu KDH. Preto som sa po konzultácii a odporúčaní Predsedníctva KDH, rozhodol zvolať mimoriadny Snem KDH na 14. 03. 2020, ktorý si zvolí predsedu a podpredsedov KDH. Je potrebné tak urobiť, aby sa zabezpečila funkčnosť a legitímnosť štatutára KDH, ktorým je predseda KDH, čo je nevyhnutné aj vo vzťahu k štátnym orgánom – napr. ministerstvu vnútra. Toto bol jediný a úprimný úmysel, pre ktorý som zvolal tento mimoriadny snem.
Predpokladám, že po tomto mimoriadnom Sneme KDH prebehnú do konca mája okresné snemy KDH a následne bude novým predsedom zvolaný štandardný Snem KDH.
Odporúčam všetkým  funkcionárom KDH, aby si najskôr naštudovali Stanovy KDH, ktoré sú pre všetkých členov záväzné a až potom medializovali svoju nespokojnosť s rozhodnutiami vedenia KDH. Ja sa na tomto sneme nechystám kandidovať na post predsedu KDH, lebo si myslím, že v KDH je viacero osobností, ktoré môžu viesť KDH“ povedal Pavol Zajac, podpredseda KDH poverený zastupovaním predsedu KDH.
Poverený predseda KDH Pavol Zajac zvolal Snem KDH na 14. 3. 2020 do Ružomberka.
Na sneme si budú kresťanskí demokrati voliť predsedu a podpredsedov hnutia.
Alojz Hlina sa k 2.3. vzdal funkcie predsedu KDH a dočasným vedením strany poveril Pavla Zajaca. Ostáva členom hnutia.