Prorodinné opatrenia volebného programu KDH

Predseda KDH Ján Figeľ dnes na tlačovej konferencii predstavil ďalšie body prorodinnej politiky: „Najúčinnejšia sociálna politika je spojenie rastu zamestnanosti, tvorby nových pracovných miest a podpora rodín s deťmi. KDH ponúka v tejto línii konkrétne kroky na 4 roky.“
IMG_5950 copy
„KDH navrhuje zásadnú zmenu do nášho dôchodkového systému – aby ženy išli skôr do dôchodku“ začal svoj vstup na TK Július Brocka. Najväčšie bremeno budúcich dôchodkov leží na pleciach rodín. Aby to bolo spravodlivejšie, mali by sme pokračovať v zmenách v prospech rodín s deťmi, nielen v oblasti daní a odvodov, ale tiež v dôchodkovom systéme. Preto chceme presadiť zásadné opatrenie,  aby mohli ísť ženy do dôchodku skôr, konkrétne o 6 mesiacov za každé narodené dieťa. Brocka upozornil: „Toto je nielen výrazom ocenenia materstva a starostlivosti o dieťa, ale tiež výraznou pomocou rodinám, aj rodičom na dôchodku. Naša spoločnosť stojí najmä na rodinách s deťmi, preto musíme pomáhať.“

Návrhy pro-rodinných opatrení – Konkrétne kroky na 4 roky#volby2016

Posted by KDH on Monday, February 1, 2016

KDH navrhuje znížiť dane pracujúcim a rodinám. Zamestnaným rodičom s tromi deťmi to môže priniesť takmer 1000 eur ročne. Pre študentov by to znamenalo, že cez letné prázdniny si budú môcť zarobiť bez odvodov dvojnásobok toho, čo cez školský rok. A dôchodcovi by si mohli privyrábať do 200 eur mesačne bez toho, že by im na to siahol štát. Podpredseda KDH Miloš Moravčík upresnil:
„Zamestnancom by zvýšili mzdy tak, že by sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane o 560 eur ročne. Na každé nezaopatrené dieťa navyše o 1200 eur ročne. Zamestnanci, ktorí zarábajú minimálnu mzdu, by po novom neplatili žiadnu daň. Ostatní zamestnanci by platili nižšie dane. A viac by sa pomohlo tým, ktorí majú viac detí a vyššie výdavky. Dostali by tak viac peňazí, ktoré môžu použiť pre seba a pre svoje rodiny.
Pre študentov navrhujú, aby si mohli zarobiť aspoň 200 eur mesačne bez platenia zvýšených odvodov. Po novom by si počas letných prázdnin mohli zarobiť dvojnásobok, až 400 eur mesačne bez toho, že by im na to siahol štát. Vychádzame z toho, že veľa študentov sa snaží privyrobiť si práve cez prázdniny a štát im z toho neprimerane veľa berie. Pritom mnohí z nich sú nútení zarábať si na štúdium, lebo ich rodičia si nemôžu dovoliť platiť im všetko potrebné.
Pre dôchodcov, ktorí si privyrábajú cez brigády plánujú rovnaké oslobodenie od vysokých odvodov, ako majú v súčasnosti študenti. Teda, aby si mohli do 200 eur mesačne zarobiť bez toho, že by im z toho štát niečo strhol. Túto možnosť chceme poskytnúť aj seniorom na predčasnom dôchodku, ktorí majú v súčasnosti úplne zakázané privyrábať si.
V súčasnosti štát ľuďom veľa berie, ale dáva naspäť málo. Chceme to zmeniť a prvým krokom je zníženie daní pre pracujúcich. Chceme napraviť krivdy, ktoré na nich napáchala súčasná vláda a chceme im pomôcť ku krajšiemu životu.“