Prorodinná samospráva žiada väčší počet osôb na bohoslužbách

Iniciatíva Prorodinná samospráva žiada Vládu SR o zvýšenie limitu počtu osôb účastných na bohoslužbách. „Miestna samospráva je pripravená personálne, ako aj technicky, vytvoriť podmienky pre bezpečné slávenie bohoslužieb a vymoženie dodržiavania všetkých nariadených hygienických opatrení. Myslíme si, že významný podiel samospráv na úspešnom zvládnutí plošného testovania obyvateľstva môže byť pre Vás dostatočnou zárukou toho, že v spolupráci so správcami farností v našich obciach a mestách, zvládneme spoluzabezpečiť aj voľnejší režim slávenia svätých omší,“ uviedli predstavitelia členských samospráv v liste predsedovi vlády.

Kresťanskodemokratické hnutie dlhodobo ponúka a podporuje konštruktívne riešenia. V nadväznosti na iniciatívu hnutia umožniť vyššiu účasť veriacich na bohoslužbách za dodržania prísnych pravidiel podporujeme takto cielenú aktivitu Prorodinnej samosprávy.