Pro-rodinné organizácie: „Žiadame konkrétne opatrenia na zlepšenie rodinnej politiky na Slovensku“

Pod názvom „Pro-rodinná a proti-rodinná politika v strednej Európe“ sa dnes v Bratislave uskutočnila odborno-politická konferencia o rodine, ktorú zorganizovala Slovenská spoločnosť pre rodinu Partnermi konferencie boli CitizenGO, Fórum kresťanských inštitúcií, Fórum života a Nadácia Antona Tunegu.
Konferencia sa konala pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny, ktorý bol vyhlásený OSN na 15. máj. Vystúpili na nej aj Gudrun Kugler, poslankyňa rakúskeho parlamentu za ÖVP, Tünde Fűrész, prezidentka Inštitútu Márie Kopp z Maďarska a Miloš Moravčík, poradca štátneho tajomníka MPSVR zo SR.
„Rodiny starajúce sa o deti nesmú byť znevýhodnené, či dokonca ohrozené chudobou. Ak na Slovensku vidíme, že v oblasti pro-rodinnej politiky zaostávame, mali by sme využiť skúsenosti našich susedov a inšpirovať sa ich riešeniami,“vyhlásila slovenská europoslankyňa a predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu Anna Záborská.
Štát by mal podľa nej v prvom rade vytvoriť také legislatívne prostredie, ktoré by bralo do úvahy potreby rodín. „Riešením je tzv. family mainstreaming, teda uplatňovanie rodinného hľadiska a jeho využívanie v podobe povinnej analýzy dopadov zákonov na slovenské rodiny,“ zdôraznila Záborská.
Konferencie sa zúčastnili aj mnohí odborníci zo Slovenska. S témou „Najlepší záujem dieťaťa ako rozlišovacie kritérium pro-rodinnej a proti-rodinnej politiky“ vystúpil MUDr. Andrej Hrádocký zo Slovenskej spoločnosti pre rodinu. Príspevok „Nižšia daň pre pracujúcich rodičov podľa počtu detí“ predniesol Ing. Dárius A. Hatok, ekonóm z Nadácie Antona Tunegu. „Dostupné bývanie pre mladé rodiny“ bola téma Ing. arch. Eleny Szolgayovej, PhD., generálnej riaditeľky Sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja a predsedníčky Výboru pre bývanie a pozemkový manažment EHK OSN. O „Podpore viacdetných rodín na Slovensku“ prednášala prof. MUDr. Eva Grey, PhD z VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave.
Vyvrcholením konferencie bolo predstavenie Vyhlásenia ku Dňu rodiny 2018.
Príloha:
Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018
Vyhlásenie môžete podporiť tu