Pripomenuli sme si 15. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie

KDH si pripomenulo 15. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie slávnostnou svätou omšou v Modrom kostolíku v Bratislave. Omšu celebroval bratislavský pomocný biskup J.E. Jozef Haľko a v homílii sa výraznou mierou venoval vzniku vlajky Európskej únie, ako symbolu a jej súvisu s kresťanstvom – čo je dobré si pripomenúť v týchto náročných časoch.
Kresťanskí demokrati oceňujú, že sa Slovensko stalo súčasťou mierového projektu, ktorým Európska únia je. Ako každý projekt, ktorý stavajú ľudské ruky má okrem dobrých vecí aj chyby, ale chyby sú na to, aby bolo čo opravovať.
Naši kandidáti sú pripravení zabojovať o Európsku úniu v jej podstate, tak ako bola tvorená – ako mierový projekt. A chyby, ktoré sa stali, intenzívnou vytrvalou prácou pomáhať odstraňovať. Tak, aby sme sa v tom našom spoločnom dome cítili dobre.