Predseda KDH Alojz Hlina navštívil v prvý deň nového školského roka Centrum kresťanského vzdelávania v Martine

Predseda KDH Alojz Hlina navštívil v prvý deň nového školského roka Centrum kresťanského vzdelávania v Martine. Správca Nadácie kresťanského vzdelávania Bohdan Hroboň ho previedol priestormi novej budovy Evanjelickej spojenej školy, ktorej kúpa bola financovaná z bankového úveru a postupná rekonštrukcia prebieha vďaka sponzorským darom od amerických aj slovenských darcov.
„Oslovil ma príbeh tejto školy, ktorá je dôkazom toho, že cirkevné školy majú svoje opodstatnenie a pevné miesto v našom školskom systéme. Verím, že sa nám po našom návrate do parlamentu podarí zmeniť nastavenie financovania školstva v takom duchu, aby sa dostala väčšia podpora tým, ktorí si dokážu pomôcť aj sami, tak ako je to v prípade tejto školy. Teší ma, že náš okresný podpredseda Dušan Haško pomáha z pozície finančného manažéra Nadácie kresťanského vzdelávania k rozvoju a rastu tohto bezpochyby perspektívneho a pre slovenské školstvo inšpirujúceho projektu.“
„Teší nás, že KDH sa dlhodobo angažuje v procese zrovnoprávnenia financovania štátnych a cirkevných škôl, čo nám v konečnom dôsledku pomáha poskytovať stále kvalitnejšie vzdelanie pre našich žiakov. Svedčia o tom aj dlhodobo nadpriemerné výsledky našej školy najmä v oblasti anglického jazyka, prírodných a humanitných vied.“ podotkol na záver Bohdan Hroboň.