Práve teraz najviac pociťujeme význam európskej spolupráce

Pri príležitosti výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 2004 pripomína Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), že výhody nášho členstva sa ukazujú práve v krízových situáciách, aké zažívame dnes. EÚ sa však z nich musí aj poučiť a reformovať sa tak, aby bola akcieschopnejšia.

„KDH bolo od svojho vzniku najvýraznejšou proeurópskou silou na slovenskej politickej scéne. Je tomu tak aj dnes, kedy máme silné zastúpenie v Európskom parlamente a podieľame sa na rozhodovaní v rámci Európskej ľudovej strany,“ uvádza Pavol Zajac poverený zastupovaním predsedu KDH.

„V súčasnej situácii najviac pociťujeme, aké výhodné je pre nás členstvo v Európskej únii a v eurozóne. Môžeme čerpať nielen finančnú pomoc pre našu ekonomiku a firmy, ale aj pre zdravotníctvo. Európska spolupráca nám pomôže znova naštartovať ekonomiku po odoznení pandémie. Na druhej strane kríza odhalila aj nedostatky vo fungovaní európskeho projektu. Chýbajú nám mechanizmy krízového riadenia a flexibilita v reakciách jednotlivých inštitúcií. Doteraz bola zanedbávaná potreba budovania spoločných zdravotníckych kapacít, hlavne zásob materiálu. Počiatočný chaos ukázal nutnosť urýchleného dobudovania spoločného trhu a musíme výrazne posilniť aj našu potravinovú sebestačnosť, najmä cez podporu malých farmárov a lokálnych producentov. Európska únia z každej krízy vyšla posilnená a veríme, že tomu tak bude aj teraz,“ uviedol europoslanec a člen Predsedníctva KDH Ivan Štefanec.