Pravda o družstvách (JRD) priamo od Jána Čarnogurského.

Počas Gazdovskej konferencie, ktorá sa uskutočnila 28.11.2016 v Bratislave v priestoroch Starej tržnice vystúpil aj Ján Čarnogurský a Alojz Hlina. Ján Čarnogurský otvorene hovoril o tom , ako to bolo s družstvami. Okrem iného spomenul:
„Poľnohospodárska politika KDH bola správna, pretože odštartovala výkonnejšiu časť poľnohospodárstva – súkromné farmy a v celom poľnohospodárstve podporovala rovnomerný rozvoj. Kto napáda túto politiku, nesie ideovú a morálnu zodpovednosť za úpadok slovenského poľnohospodárstva a vyššie ceny potravín na Slovensku.“

 
Viac konkrétnych argumentov nájdete v nasledujúcom texte:
Rozbili sme družstvá  ?        1991 bolo 827 JRD na Slovensku
1992 bolo 1025 JRD na Slovensku
  (Štatistická ročenka SR)
Zlúčené družstvá sa vrátili späť, nebolo treba na to nový zákon, členovia si to odhlasovali na členskej schôdzi. Menšie družstvá mali jednoduchšie riadenia.
Transformácia družstiev

  • Zák.č. 42/1992 Zb. transformačný zákon (náš), umožňoval aj alikvotný výber inventáru ´, uľahčoval výstup z družstva.
  • Zák.č. 264/1995 Z. z. zaviedol podielnické listy, nevyplatené doteraz (minister P. Baco)

Inventár sa často zničil v družstve
V roku 1995 –  cca 3 500 SHR
V roku 2015 – 4 311 SHR nad 2 ha, celkove 6 500 SHR
Dotácie
V roku 1992 – 12 mld Kčs , zväčša do JRD
V roku 1993 –   9 mld Kčs
Za mojej vlády dotácie išli na úžitkové zvieratá, napr. 1 kravu, 5 ošípaných, 6 oviec a pod. Udržali sa počty zvierat. Po nástupe Mečiara sa dotácie zmenili na 1 ha obhospodarovanej pôdy. Privatizovali veľké lány (minister Baco a iní) a potrebovali peniaze.
Rapídny pokles zvierat.
Štruktúra teraz :
SHR   – 10 % poľnohospodárskej pôdy
PD     –  cca 45 %
Obch. spol. – cca 45 % (z toho cudzinci 8 %)
V rukách cudzincov je cca 200 000 ha pôdy = 8 %
Výkonnosť 
PD – najslabšie, zväčša mínusové
SHR – ľahko plusové
Obchodné spoločnosti – najvýkonnejšie ( najradikálnejšie redukujú pracovníkov)
Slovenské poľnohospodárstvo najslabšie vo V4, medzi najslabšími v EÚ
Podiel poľnohospodárstva na HDP Slovenska sa znižuje, za posledných 10 rokov o cca 3 %
Medzinárodné porovnanie
Podnikateľský príjem v poľnohospodárstve
CZ                    stúpa na HDP republiky
Hu                    stúpa na HDP republiky
Pl                     stúpa na HDP republiky
SR                    klesá
Celková hrubá pridaná hodnota 2014 v poľnohospodárstve
CZ                    423 € / ha
Hu                    599 € / ha
Pl                     585 € / ha
SR                    313 € / ha
A                      996 € / ha
Celková poľnohospodárska produkcia na 1 ha poľnohospodárskej pôdy
CZ                    1 412 € / ha
Hu                    1 483 € / ha
Pl                     1 598 € / ha
SR                    1 243 € / ha
A                      2 566  € / ha
D                      3 446 €/ ha
B                      6 093 € / ha
Súčasný stav :
Počet PD sústavne klesá ( 2003 – 2013 ) o 12 %
Počet obchodných spoločností stúpa (2003 – 2013 ) o 109 %
Počet SHR stagnuje
Ministerstvo poľnohospodárstva ponúka teraz jednorázovú podporu 50 000 .- € mladým ľuďom, ktorí začnú súkromne hospodáriť.
V 90 – tych rokoch ( za Mečiara) funkcionári JRD ( často dosadení ešte komunistickou stranou) založili obchodné spoločnosti, najčastejšie s.r.o., vybrali z družstva najlepšie časti ( budovy, stroje, špeciálna výroba), ale na JRD nechali dlhy z minulosti a nechali ho tak. Títo založili úpadok slovenského poľnohospodárstva.
Záver :
Poľnohospodárska politika KDH bola správna, pretože odštartovala výkonnejšiu časť poľnohospodárstva – súkromné farmy a v celom poľnohospodárstve podporovala rovnomerný rozvoj.Kto napáda túto politiku, nesie ideovú a morálnu zodpovednosť za úpadok slovenského poľnohospodárstva a vyššie ceny potravín na Slovensku.
Poznámka : všetky čísla pochádzajú zo Štatistického úradu SR alebo Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave.