Prajeme vám pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Milí priatelia,
každému z vás osobitne a vašim rodinám prajem požehnané a milostiplné sviatky Kristovho zmŕtvychvstania.
Napriek tomu, že vďaka okolnostiam budú pre nás tohtoročné sviatky atypické, nedajme si vziať ich podstatu.
Pozdravujem vás.
Peter Bobula
Vzkriesený pán nech je Ti sám
radosti zdrojom v živote Tvojom.
Ivan Štefanec Váš europoslanec
Hlboké prežívanie Veľkonočného tajomstva - smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista a pravú veľkonočnú radosť vám všetkým zo srdca praje Caroline Líšková
Požehnané sviatky Veľkej noci prajem všetkým členom KDH. Nech zmŕtvychvstanie Krista prinesie do našich životov skutočnú nádej, že s Ním sme i my víťazmi nad každým zlom.
Miroslava Szitová