Požiadavky zamestnávateľov a podnikateľov v cestovnom ruchu sú relevantné

Toto odvetvie tvorí 160 000 pracovných miest, ktoré sú dnes vzhľadom na epidemiologickú situáciu v súvislosti s Covid – 19 a neschopnosť Vlády SR reálne ohrozené.

„Ministerstvo dopravy v súčasnosti nevie pružne reagovať na potreby cestovného ruchu, čo má za následok, že mnoho subjektov v tomto segmente sa nachádza na hranici krachu. Potrebujeme jasné a predvídateľné epidemiologické pravidlá, na základe ktorých bude cestovný ruch na Slovensku v nasledujúcich mesiacoch fungovať“, povedal Milan Kabina, člen Predsedníctva KDH.

„Nevyhnutnosťou je taktiež urýchlené zníženie DPH na všetky služby v cestovnom ruchu na úroveň 10%. Tento krok systémovo pomôže zastabilizovať segment cestovného ruchu a udržat aspoň väčšiu časť pracovných miest. Nižšia DPH nám zaručí väčšiu konkurencie schopnosť v porovnaní so susednými krajinami, pretože niektoré štáty v okolí majú DPH na úrovni 10% dokonca Rakúsko má 5% DPH na gastronomické služby,“ doplnil predseda KDH Milan Majerský.

„Vyzývame Vládu SR, aby v krátkom čase reagovala na požiadavky Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska,“ dodal Kabina.