Povinné vzdelávanie pre všetky päťročné deti je nesystémové

Kresťanskí demokrati považujú rozhodnutie vlády o povinnom predprimárnom vzdelávaní pre všetky päťročné deti za nekoncepčné. Už pred rokok sme vyzývali ministerku školstva, aby tento nesystémový návrh stiahla. Ministerstvo školstva, ani žiaden iný inštitút dodnes nepredložili analýzu, na základe ktorej by bolo nutné zaviesť povinnú školskú dochádzku pre všetky deti od 5 rokov. Podľa členky predsedníctva KDH Miroslavy Szitovej to naše deti nepotrebujú.
„Je skupina detí z osád, ktoré pomoc potrebujú. Lenže zákony majú byť prospešné celej spoločnosti a nemajú byť prijímané z dôvodu jednej skupiny obyvateľstva, v tomto prípade kvôli neprispôsobivým. Ak chceme dať deťom z osád šancu pripraviť sa plnohodnotne na vzdelávanie, je nevyhnutné zapojiť do procesu matky a venovať sa deťom skôr ako v piatich rokoch. Stačila by poldenná kontinuálna starostlivosť v komunitnom centre, kde by boli matka a dieťa pod vedením sociálneho pracovníka alebo pedagóga. Toto riešenie zaťaží štátny rozpočet menej a získame oveľa viac – matky sa budú vzdelávať spolu s deťmi,” povedala Szitová.
Pri tomto vládnom návrhu, podľa Szitovej, vzniká problém nielen pre obce, ktoré budú musieť dobudovať kapacity, ale aj pre rodičov. Ak sa totiž obci nepodarí vytvoriť dostatok nových miest, môže sa stať, že pracujúci rodičia nebudú môcť umiestniť mladšie deti do škôlky.
„Učitelia a odborníci v oblasti školstva vedia, že jeden rok prípravy deťom z osád nepomôže a situáciu nerieši. Vyzývame preto vládu, aby návrh povinnej predškolskej dochádzky od piatich rokov stiahla a pripravila koncepčné systémové opatrenie pre pomoc deťom z osád s aktívnou účasťou matiek,“ uzavrela Szitová.