Politika a odbornosť v prospech rodiny

Podujatie má za cieľ spájať politikov a odborníkov
V pondelok 24. novembra sa v hoteli Holiday Inn v Bratislave konala v poradí už tretia odborná konferencia Nadácie Antona Tunegu pod názvom Slovenské ekonomické odborné fórum.
Podujatie má za cieľ spájať politikov a odborníkov na úrovni odbornej debaty a hľadať odpovede na rôzne otázky z oblasti ekonómie či sociálnych vecí. Táto stretnutie sa venovalo témam, ako zastaviť klesajúci trend zakladania rodín mladými ľuďmi, ale aj akými nástrojmi pomôcť k ich podpore.
Téma pritiahla najmä účastníkov z radov neziskových organizácii venujúcich sa podpore rodín, matiek s deťmi, ale aj diplomatov, z pomedzi ktorých boli zastúpené veľvyslanectvá Srbskej republiky, Poľska, Maďarska a Brazílie.
 
Príspevky zúčastnených
S prvým príspevkom vystúpil podpredseda Národnej rady SR a predseda KDH, Ján Figeľ, ktorý zdôraznil význam podpory rodiny ako kľúčovej a jedinečnej hodnoty pre spoločnosť.
Podpredseda NR SR vidí potrebu v maximálnom eliminovaní prípadov, kedy silné ekonomické subjekty, vrátane štátu, ekonomicky zneužívajú svoje silné, dominantné postavenie na pracovnom, či ekonomickom trhu. Za prioritnú oblasť považuje problematiku nevyplácania miezd a odmien malým a stredným subdodávateľom.
„KDH už predložilo návrhy právnych predpisov, ktoré mali riešiť ochranu subdodávateľov a úhradu DPH pre podnikateľov, pokiaľ im nie sú zaplatené faktúry. Zatiaľ tieto návrhy neprešli. Sme však presvedčení, že ľudia na Slovensku takého zákony potrebujú. Nedáme sa znechutiť, budeme hľadať cesty, ako ich skôr, či neskôr presadiť,“ uviedol Figeľ.
KDH podporuje aj opatrenia v prospech rodiny, a to najmä:
• otcovskú dovolenku pre každého otca pri narodení dieťaťa (1 týždeň nad rámec zákonnej dovolenky),
• zvýšenie odpočítateľných položiek na deti a pre manželku. Rodič, či rodičia, ktorí pracujú si zaslúžia, aby štát ponechal ich rodine viac peňazí,
• ľahšie dostupné bývanie najmä pre mladé rodiny,
• umožniť zníženia daňového základu aspoň o časť mesačne platenej hypotékárnej splátky
• daňové prázdniny pre novomanželov po dobu jedného roka,
• zľavy vo verejnej doprave pre rodiny s deťmi,
• zohľadnenie obdobia starostlivosti o malé deti, najmä pre matky pre účely dôchodku. V súčasnosti sú matky starajúce sa o malé deti značne znevýhodnené, pokiaľ ide o ich neskorší dôchodok.
• lepšiu spoluprácu štátu, obcí a mimovládnych organizácií pri vytváraní celkovej sociálno-ekonomického prostredia, ktoré bude priateľskejšie rodine a deťom.
• zakotvenie doložky vplyvov na rodinu ako súčasť príslušnej legislatívy SR, ktorá upravuje tvorbu právnych predpisov na Slovensku.
Europoslankyňa Anna Záborská vo svojom príspevku poukázala na súčasné alarmujúce trendy znižovania počtu uzatváraných manželstiev a nárastu rozvodovosti, či znižovanie natality. Údaje boli podporené o odborné štúdie agentúry Focus, ktoré prezentoval Martin Slosiarik.
Rakúsky ekonóm, Christof Zellenberg poukázal na známy fakt, že bez tradičnej rodiny nebude možné zachovať stabilný ekonomický rast, pretože ten je podmienený pozitívnou demografickou krivkou a jedinou cestou je buď zvýšenie pôrodnosti alebo nahradiť pokles obyvateľstva príjmom migrantov zo zahraničia.
V popoludňajšom bloku sa hostia venovali konkrétnym návrhom na zlepšenie podmienok jednotlivých rodín. Július Brocka predstavil model daňového zvýhodňovania zo Švédska, kde rodina dostáva daňovú úľavu vo výške 500 eur ročne z príjmu za každé vlastné dieťa. “Tento model by zohľadnil rovnako počet detí aj to, či rodičia pracujú”, povedal Brocka.
Ján Hudacký na záver predstavil víziu rodinného podnikania ako formu efektívnej alternatívy pre tvorbu pracovných miest.
Nadácia Antona Tunegu pripravila toto podujatie v spolupráci s Wilfied Martens Center for European Studies a Konrad Adenauer Stiftung.
Informácie redakcii poskytol Marek Degro.