Podporte hromadnú pripomienku k novele zákona o hazardných hrách

Požadujeme, aby bolo umožnené obciam, mestám a mestským častiam Bratislavy a Košíc regulovať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území. Túto reguláciu vykoná obec, mesto alebo mestská časť Bratislavy a Košíc vydaním všeobecne záväzného nariadenia bez predchádzajúcej podmienky petície 30% oprávnených občanov.
Taktiež požadujeme, aby sa zrušila výnimka, že vo vzdialenosti do 200 metrov od školy, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže, je možné prevádzkovať herne – to znamená, aby 200 m od týchto školských a sociálnych zariadení sa zakázalo prevádzkovať aj herne.
Predkladanú hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú
Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr do stredy 3. augusta 2016 na tomto webe: http://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_k_novele_zakona_o_hazardnych_hrach
Text pripomienky so zdôvodnením nájdete na tejto adrese: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/745/hromadne-pripomienky/zobraz
Ďakujeme za podporu!