Peter Bobula

Peter Bobula

koordinátor pre regióny

Odkiaľ pochádzate?
Dlhoročne trávim najviac času na cestách po celom Slovensku, poznám všetky regióny našej krásnej otčiny, nemálo času trávim v hlavnom meste, ale vskutku doma som v dedinke Urmince. Nachádza sa v topoľčianskom okrese v strede malebnej ponitrianskej doliny medzi pohoriami Tríbeč a Považský Inovec, preto sme postavili nedávno v najvyššom bode chotára rozhľadňu. Angažujem sa tu v mnohých oblasiach, no predovšetkým mám rád ľudí. Sú tu dobrí ľudia. Vďaka Bohu, s nikým sa nehnevám, ani na nikoho nezazerám, ľudí si vážim. V kútiku srdca si namýšľam, že tak je to aj v opačnom garde.

Prečo ste sa pustili do politiky?
Politika je správa verejných vecí. V demokracii si tých ,ktorí majú spravovať verejné veci pre nás, za nás a v našom mene volíme vo voľbách. Verejné veci treba spravovať dobre a zodpovedne. Som presvedčený o tom, že kresťanskodemokratický koncept ich spravovania je najlepší, lebo je založený na slobode, spravodlivosti, solidarite a subsidiarite. V krajinách, kde mali kresťanskí demokrati a konzervatívci možnosť spravovať ich sa ľuďom žije lepšie. Preto sa angažujem. Chcem svojou mierou prispieť a poslúžiť tomu, aby sa u nás ľuďom žilo lepšie.

Akej spoločensko-politickej téme sa chcete venovať v najbližšom období?
Mám tridsaťročnú priamu a konkrétnu skúsenosť so samosprávou vo viacerých jej formách. Slovensko potrebuje reformu verejnej správy, vrátane samosprávy, aby bola jednoduchá, efektívna, lacná a dostupná občanom. Komunikujem s mnohými odborníkmi i ľuďmi zo štátnej správy a samosprávy. Doteraz na to nemali vládne garnitúry guráž, ale dá sa to. Tejto oblasti sa venujem prioritne.

Čo Vás najviac vyrušuje v politike na Slovensku?
V slovenskej politike som sklamaný z toho, že sa darí reklamným a marketingovým projektom a nie štandardným stranám. Projekty nemajú ani dlhodobú víziu ani konkrétny program na spravovanie krajiny, sú bez odborného zázemia a práce v regiónoch. To vedie k nevyspytateľnosti a nečitateľnosti politiky, štát je potom v rukách ľudí s ligotavým obalom bez obsahu. Tým obsahom má byť dlhodobá vízia i krátkodobé programy ako riešiť problémy. Strany majú okrem programov pripravovať odborníkov, ale aj správcov verejných vecí v plnej šírke, teda až po dobrých poslancov obecných zastupiteľstiev v obciach.

Váš vzor politika?
Zo slovenských politikov je pre mňa trvalým zdrojom inšpirácie Andrej Hlinka, najväčšia osobnosť kresťanskej politiky u nás. Celosvetovo a historicky Tomáš Mórus. Veľa poučného nachádzam u veľkých konzervatívnych a kresťanskodemokratických politikov, ktorými sú Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Margaret Thatcherová, Winston Churchill, Robert Schumann, Charles de Gaulle, Ronald Reagan, Alcide de Gasperi a ďalší. Veľkí politik má jasnú predstavu ako svoju krajinu pozdvihnúť a má odvahu neochvejne ísť za týmto cieľom a robiť aj nepopulárne, avšak správne rozhodnutia.

Čo Vám, osobne, prinieslo obdobie pandémie?
V období pandémie sme zároveň prežívali osobitne ťažké obdobie v našej rodine, preto bolo pre nás všetko celkom iné za normálnych podmienok a pandémiu sme nevnímali až tak silne. Kritické a ťažké životné situácie nás môžu v konečnom dôsledku posilniť, ak sa k nim postavíme správne. Pevne verím, že tak to bude i v našej rodine.

Ktorý objav Vás najviac fascinuje?
V živote ma fascinuje množstvo vecí, ktoré sú jednoduché a súčasne geniálne. Neustále som zas a znova fascinovaný dokonalosťou Stvoriteľových diel. Obdivuhodných ľudských objavov je toľko, že si netrúfnem vyzdvihnúť jeden z nich osobitne.

Čomu sa najradšej venujete vo voľnom čase?
Vo voľnom čase sa snažím kompenzovať veci, ktoré v pracovnom nasadení a verejných aktivitách chýbajú. Okrem rodiny ide o stíšenie a fyzický pohyb. Vskutku najlepšie relaxujem pri prácou v záhrade a okolo domu. Mám rád i rekreačnú turistiku.

Váš obľúbený spisovateľ / Kniha, ktorá vás zaujala
V literatúre mám rád klasiku v širokom spektre diel, vekom však mením dôraz na to, čo aktuálne čítam. V ostatnom období čítam viac diela rozširujúce prehľad, prinášajúce viac faktov a informácií a rôzne pohľady na historické udalosti a ich súvislosti. Ak už mám byť konkrétny, tak rád čítam knihy Paula Johnsona, nedávno ma zaujala napríklad Sullivanova kniha Pápež,
prezident a premiérka.

Obľúbený film
Pristihol som sa pri tom, že v ostatnom čase už sledujem načastejšie filmy dokumentárne, historické a faktografické. Nie je to tak, že by som nemal rád hrané filmy, len sa to tak akosi vyvinulo...

Obľúbená hudobná skupina
V hudobnej oblasti vnímam klasickú hudbu, ale najviac žánrovo počúvam rockovú a folkovú muziku. Často si vypočujem zahraničnú, vrátane The Beatles a množstva ďalších. Slovenská populárna hudba je výborná, najradšej počúvam Mekyho Žbirku a Simu Martausovú.

Obľúbené jedlo
Priznávam, že sám nevarím a ako stravník nie som prieberčivý. Jedávam naše tradičné jedlá, nedám dopustiť na "slížikovú" polievku. Ak je priestor, tak niekedy sa nechám prekvapiť niečím netradičným.

Úsmevná príhoda z detstva
Som vďačný za šťastné detstvo v kruhu rodiny a kamarátov. Mobilné telefóny neboli, v televízii toho pre nás veľa zaujímavého nebolo, preto sme každú chvíľu mimo školy a povinností trávili vonku. Pamätám sa, že sme vyrastali v zdravom prostredí, kde sa rešpektovali prirodzené pravidlá i autority. Spomínam si, že keď som v škole po prvýkrát dostal poza uši - právom- povedal som to rodičom. Tí sa nezastali mňa, ale dostal som druhú s tým, že učiteľov musím poslúchať. Všetky tie facky boli spravodlivé, v pravej chvíli a pomohli.