Opäť sme druhou najsilnejšou stranou v komunále

Kresťanskí demokrati sú druhou najsilnejšou stranou v komunále aj po tohtoročných voľbách.
Čísla sú čísla a fakty sú fakty. SNS nás síce o troch starostov predbehlo, my však máme viac o niekoľko stoviek poslancov.

Kresťanskí demokrati boli druhou najúspešnejšou stranou po minuloročných voľbách do VÚC.
Sme druhou najúspešnejšou stranou aj po tohtoročných voľbách. Dokonca sme oproti voľbám v roku 2014 narástli a to z pozície mimoparlamentnej strany.
Je potrebné sa všetkým ľuďom, ktorí k tomuto výsledku prispeli, poďakovať.
Ďakujeme všetkým, ktorí za KDH kandidovali a pomohli k tomuto pre nás dobrému výsledku.
Úprimná vďaka.
Kresťanskí demokrati v týchto voľbách získali 5 primátorov miest. 157 starostov ktorí kandidovali iba za KDH a 63 starostov, ktorí boli v koalícii. 2 507 poslancov za KDH a 440 v koalíciách.
ZOZNAM STAROSTOV A PRIMÁTOROV ZVOLENÝCH ZA KDH