Ochrana náboženskej slobody je pre Kresťanskodemokratické hnutie prioritou

Predstavitelia Kresťanskodemokratického hnutia sa tento týždeň zúčastnili na medzinárodnej konferencii v Budapešti o prenasledovaní kresťanov a ochrane náboženskej slobody. Na konferencii výstupili vysokí politickí predstavitelia vrátane Samuela Brownbacka, veľvyslanca Spojených štátov amerických pre náboženskú slobodu a tiež Jána Figeľa, ktorý pôsobí ako osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ, ako aj predstavitela neziskového sektora, humanitárnych a ľudskoprávnych organizácii a zástupcovia kresťanských cirkví z celého sveta.

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Verešová na konferencii vystúpila v panelovej diskusii s názvom Stredná Európa a ochrana prenasledovaných kresťanov.
“V rozhovoroch na konferencii opakovane zaznieva jedna myšlienka: prenasledovaným kresťanom na Blízkom Východe môžeme najlepšie pomôcť tým, že posilníme ich schopnosť žiť naďalej na tých miestach, kde odjakživa žili. Národná rada v septembri so silným mandátom prijala uznesenie, ktoré som predkladala. Vyzvali sme ním vládu, aby zvýšila medzirezortné úsilie v oblasti ochrany náboženskej slobody a pomoci prenasledovaným kresťanom. Žiaľ dodnes zo strany slovenskej vlády neprišlo ku konkrétnym krokom, ktoré by v duchu uznesenia viedli k zvýšeniu nášho úsilia” – hovorí Verešová.

Medzinárodnej konferencie sa zúčastnili aj ďalší predstavitelia Kresťanskodemokratického hnutia Marián Čaučik, Miriam Kuzárová a Miriam Lexmann. Mnohé štúdie svedčia o tom, že dodržiavanie náboženskej slobody je základným predpokladom pre šírenie hodnôt slobody a demokracie a tiež najlepšou zárukou prosperity a teda aj najefektívnejším riešením pre zníženie prílivu utečencov. Téma ochrany náboženskej slobody je dnes top témou v zahraničnej politike aj na najvyššej politickej úrovni. Bolo by absolútne na mieste aby sa po februárových voľbách téma ochrany náboženskej slobody stala témou pre budúceho slovenského premiéra či ministra zahraničných vecí, teda prioritou ako v zahraničnej, európskej, tak i domácej politike. Od tejto vlády a do februárových volieb to asi čakať nemôžeme, po voľbách by však táto agenda mala byť pevnou súčasťou programu novej vlády.

“Pre KDH je ochrana náboženskej slobody a pomoc prenasledovaným pre vieru vysokou prioritou”- povedala zvolená europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann na záver.