Nie je nič nechutnejšie ako konanie novej 88 člennej koalície

V zásade nie je nič nechutnejšie ako konanie novej 88 člennej koalície.
Dokázali rokovať a aj schváliť 13. dôchodky s vedomím toho, že to sú ich voliči. Pre novú vládu vytvorili záväzok nájsť 400 mil. eur, ktoré verím, že keď vláda zmeny príde, aj nájdeme. Časť z nich získame aj konfiškovaním nelegálne nadobudnutých majetkov. Dnes 88 členná koalícia už nehlasuje o prídavkoch na deti. Dokonca dnes ani nechceli o tom rokovať – nevedia byť ani uznášaniaschopní a to len preto, lebo rodiny s deťmi nie sú ich najväčší voliči. Toto je nechutná cynická hra politikov populizmu, extrému a antisystému.