Navrhujeme príplatok za nedeľnú odlúčenosť od rodiny

So záujmom sme zaregistrovali spoločné vyhlásenie kresťanských cirkví, v ktorom sa obracajú na predstaviteľov verejného života s tým, že dozrel čas viac diskutovať o prísnejšej regulácii nedeľného predaja.
Regulácia nedeľného predaja je pre KDH agendou, ktorú dlhodobo predkladá verejnosti na diskusiu.
KDH v rámci pripravovaného programového dokumentu kladie najmä dôraz na ekonomické aspekty života spoločnosti a ponúka návrhy v tejto oblasti. Nevynecháva však ani problematiku nedeľného predaja, ktorému však venuje primeranú pozornosť. Rovnako ako predstavitelia cirkvi, aj my hovoríme nie o zákaze, ale o regulácii nedeľného predaja.
Upraviť nedeľný predaj sa dá aj inými formami ako priamym zákazom, preto KDH navrhuje tzv. príplatok za nedeľnú odlúčenosť od rodiny. Tento príplatok predstavuje zvýšenie príplatku za prácu v nedeľu v prípade, že takáto práca nie je nevyhnutná a nevzťahuje sa na nepretržité prevádzky. O výške príplatku sme pripravení diskutovať, každopádne sa však jeho navýšenie bude zdôvodňovať odlúčenosťou zamestnanca od rodiny.
Nie je nevyhnutné si kúpiť pulóver v nedeľu, rovnako zakúpenie iných tovarov a služieb v nedeľu nepredstavuje nevyhnutnosť, ak sa však podnikateľský subjekt napriek tomu rozhodne predávať takýto tovar alebo služby v nedeľu, je potrebné, aby zamestnancom poskytol príplatok za odlúčenosť od rodiny.
Takýto nepriamy nástroj môže v konečnom dôsledku ovplyvniť konanie podnikateľského subjektu natoľko, že zváži ekonomickú rentabilitu nedeľného predaja a nakoniec od neho upustí.
KDH bude uvedenú problematiku s primeraným záujmom ďalej sledovať a vždy presadzovať podporu rodiny.