Naši kandidáti na diskusiách v Prešove a Košiciach

Naši kandidáti sa v tomto týždni zúčastnili diskusie v Prešove a následne aj v Košiciach. Diskusie boli plné zaujímavých otázok o Európskej únii a ľudí zaujíma aj téma migrácie. Medzi často opakujúce sa otázky sú aj o budúcnosti Európskej únie, na ktoré naši kandidáti jednotlivo odpovedajú. Takéto diskusie ešte absolvujeme počas mesiaca máj aj v Banskej Bystrici a na záver v Bratislave. Na tieto diskusie ste samozrejme srdečne vítaní.