KDH vláde: Napätie na školách rastie, namiesto zbytočnej debaty treba učiť

Bratislava, 2. december 2020 – Napriek vážnemu pandemickému stavu nemožno vypnúť školstvo. Výučba na diaľku je pritom len neplnohodnotná a zaťažuje tak učiteľov, ako aj rodičov a žiakov. Namiesto zmysluplného riešenia však vláda hádkami a zahmlievaním zvyšuje napätie, ktoré vo vzdelávaní a výchove budúcich generácií určite nepomôžu. Uviedol to odborník na školstvo a člen predsedníctva KDH Martin Šmilňák, ktorý vláde odporúča tri kroky.

Po prvé, vláda musí komunikovať na rovinu. Nie je možné dať verejnosti v jeden deň nádej na otvorenie škôl, na druhý to poprieť a teraz dať nejaké polovičaté riešenie-neriešenie. Vláda tým zvyšuje napätie a hrozbu, že pohár trpezlivosti môže pretiecť. KDH dlhodobo upozorňuje, že potrebujeme ucelený pademický plán. Nemôžu na koaličné nezhody doplácať žiaci a študenti,“ upozorňuje Šmilňák.

Po druhé, školy podľa neho robia, čo môžu – zlepšujú sa v online vzdelávaní a spolu so žiakmi a študentmi robia pokroky. „Nutne sa však v školách potrebujeme aspoň na chvíľu a aspoň v malých skupinách stretnúť so žiakmi a študentmi. Musíme si overiť, či to robíme správne, ako sú na tom maturanti, deviataci pred prijímacími skúškami. Odborné školy zasa potrebujú overiť praktické zručnosti,“ zdôrazňuje Šmilňák, ktorý je riaditeľom spojenej školy, v ktorej riadi základnú školu, bilingválne gymnázium a základnú umeleckú školu.

Po tretie, školy sú podľa neho pripravené odstrániť alebo minimalizovať riziká, ale nie sú pripravené byť obeťou nejednotnej komunikácie vlády a zbytočných podmienok, ktoré nedokážu realizovať. „Je čas prestať sa hádať a začať hľadať reálne riešenie toho, čo sa v rámci možností dá, nie toho, čo sa nedá pre návrat do škôl realizovať. Vláda je zodpovedná za to, že s odborníkmi riešenie nájde, učitelia za to, ako v rámci obmedzení čo najlepšie učiť. Racionálna vzájomná komunikácia namiesto politického súboja je to, čím najviac pomôžeme deťom, od ktorých raz budeme očakávať, že dokážu zvládať aj náročné životné situácie, v akej sa nachádzame aj dnes,“ uzavrel Šmilňák.