Najvplyvnejšou slovenskou europoslankyňou je Anna Záborská

Najvplyvnejšou slovenskou europoslankyňou je Anna Záborská. Potvrdila to analýza, ktorú zverejnila nezávislá organizácia VoteWatch Europe. Z 13 slovenských europoslancov sa v prvej trojke umiestnili ešte Vladimír Maňka a Eduard Kukan.
„Vplyv je len iné slovo pre schopnosť presvedčiť kolegov o vašom pohľade na problém. To sa podarí len vtedy, ak tvrdo pracujete a dokážete nielen hovoriť, ale aj počúvať druhých,“ komentovala výsledok Anna Záborská.
Metodológia VoteWatch Europe zohľadňuje funkcie, ktoré poslanec zastáva, prácu na správach v pozícii spravodajcu alebo tieňového spravodajcu, ale aj účasť na hlasovaniach, podané pozmeňovacie návrhy a ďalšie aspekty poslaneckej práce. Počet pridelených bodov odráža dôležitosť každej aktivity a jej váhu v politickom rozhodovaní Európskeho parlamentu. Absolútne prvenstvo patrí predsedovi Európskeho parlamentu Martinovi Schultzovi, za ktorým tesne nasledujú šéfovia najsilnejších politických skupín ľudovcov (EĽS) a socialistov (S&D) Manfred Weber a Gianni Pittella.
 
Výsledok analýzy pre Slovensko
Presný popis metodológie