Miroslava Szitová: Program vlády vôbec nerieši rómsky problém

Programové vyhlásenie vlády neobsahuje podľa podpredsedníčky mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Miroslavy Szitovej opatrenia na riešenie problémov s neprispôsobivými Rómami v osadách. Ako povedala dnes, súčasná vláda sa síce hlasí k Stratégii integrácie Rómov 2020, žiadne konkrétne opatrenia však v programe neuvádza.
Upozornila, že situácia na juhu a východe Slovenska nie je dobrá, za posledné obdobie sa podľa nej počet neprispôsobivých neznížil, skôr naopak, a napätie medzi ľuďmi pôsobí ako časovaná bomba. „Práve preto sa mnohí rozhodli z týchto lokalít vysťahovať,“ povedala Szitová.
Najviac neprispôsobivých Rómov na Slovensku žije podľa Szitovej v okresoch s najväčšou mierou nezamestnanosti. Pripomenula, že preto poslanci NR SR za KDH v minulom volebnom období navrhovali viacero opatrení, ktoré by pomohli nájsť prácu ľuďom v takýchto regiónoch. Išlo o zákon o nárokovateľnom odpustení odvodov pre zamestnávateľov, ktorí zamestnajú dlhodobo nezamestnaného, i o zákon o aktivačných prácach v štátnych podnikoch.
„Nájsť zamestnanie je v takýchto okresoch veľký problém, preto by mal štát systémovo podporovať vznik nových pracovných miest. V našich lesoch, v okolí riek, potokov a odvodňovacích kanáloch je dostatok práce pre nízkokvalifikovaných ľudí. Tu všade by si mohli ľudia nájsť prácu a naša krajina by bola krajšia a odolnejšia pred povodňami,“ povedal Pavol Zajac, ktorý do júna vedie KDH.
Ďalším riešením je návrh povinného vzdelávania od 6 do 18 rokov. „Mnohí mladí odchádzajú v 16-tich rokoch do sociálneho systému a sú doživotnými poberateľmi sociálnych dávok, žijú z daní pracujúcich. Často sú páchateľmi trestnej činnosti – krádeží, vlámaní do príbytkov, prepadávania starších a podobne,“ konštatovala Szitová.
Kresťanskí demokrati navrhovali vzdelávanie do 18 rokov veku, aby po ukončení základnej školy (maximálne v 16-tich rokoch veku), museli ešte absolvovať dva roky v „učení“. „Získali by zručnosť a kompetenciu napríklad ako pomocní murári, tesári a podobne. Následne by boli ľahšie zamestnateľní a nepredstavovali by záťaž pre spoločnosť,“ myslí si Szitová.
Vláda vytvorila nový post splnomocnenca pre podporu najmenej rozvinutých okresov. „Nový post na ministerstve však život ľudí nezlepší. Je nevyhnutné, aby Anton Marcinčin a splnomocnenec pre Rómov Ábel Ravasz intenzívne spolupracovali,“ dodala Szitová.