Medzinárodné spoločenstvo sa musí zasadiť za demokratický dialóg a za konanie nových prezidentských volieb v Bielorusku!

(Politické stanovisko snemu KDH konaného 22. augusta 2020 v Ružomberku)

KDH stojí pri svojch politických partneroch v Bielorusku hlavne teraz, po násilnom zásahu proti pokojným demonštrantom po hrubo zmanipulovaných prezidentských voľbách. Státisíce protestujúcich, ktorí prekonali strach, pokladáme za morálneho víťaza volieb. 

Podporujeme všetky demokratické sily, ktoré sa usilujú o slobodu občanov Bieloruska. Bielorusi, tak ako my v roku 1989, majú právo na šancu žiť v slobodnom a demokratickom štáte.

Apelujeme na Európsku ľudovú stranu, aby poskytla morálnu a politickú podporu bieloruským politickým stranám, ktoré sú súčasťou našej politickej rodiny. 

Vyzývame EÚ, aby spolu s ďalšími svetovými hráčmi vytvorila taký mechanizmus dialógu, ktorý by doviedol Bielorusko k novým slobodným voľbám ak to bude možné, ústavnou cestou. EÚ musí vytvoriť silný tlak na režim v Bielorusku, aby upustil od brutality, dodržiaval občianske práva a okamžite prepustil všetkých politických väzňov a zatknutých demonštrantov. 

Podporujeme slovenských vládnych činiteľov, aby SR bola konštruktívnym hráčom, ktorý podporí sankcionovanie predstaviteľov režimu a zodpovedných za brutálne potlačenie povolebných demonštrácií, či finančných skupín, ktoré sú blízke režimu.