Korona ukazuje potrebu zásadnej reformy verejnej správy

Prešov, 29. apríl 2020 – Boj s ochorením COVID-19 nielen dokazuje schopnosť žúp operatívne zvládať krízu, ale potvrdzuje aj ich opodstatnenosť. Avizovaná odvaha vlády SR dokončiť reformu verejnej správy je namieste. Uviedol to predseda PSK a podpredseda KDH Milan Majerský v reakcii na zámer vlády z PVV zvážiť zmenu financovania samospráv.
Podľa nej by mali samosprávne kraje dostávať podiel z celkového daňového výberu a neboli by tak závislé iba od jedného zdroja príjmu ako v súčasnosti. „Oprávnenosť samospráv sa potvrdila aj pri tomto boji s pandémiou, keď vyššie územné celky stáli v prvej línii a vo viacerých oblastiach dokázali suplovať orgány štátnej správy,“ zdôrazňuje Majerský. „Občanov nezaujíma, kto z akej pozície im pomohol, ale že sa pomoci dočkajú,“ potvrdzuje podľa neho správne ambície vlády SR zásadne reformovať verejnú správu s cieľom priblížiť štát ľuďom a efektívnejšie riešiť občianske problémy.
Druhý krok reformy je podľa prešovského župana nesmierne dôležitý pre samotné vnímanie regionálnej samosprávy, ale najmä v optike kompetenčného rámca, ktorý musí byť rozšírený o ďalšie činnosti a oblasti. Majerský, ktorý je podpredsedom KDH, v tejto súvislosti víta, že v programovom vyhlásení vlády je zakotvená veľká časť programu KDH, a to predovšetkým v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí.
„Verím, že neostane len pri slovách a vedeniu týchto rezortov sa podarí naplniť ciele PVV. Ľudia čakajú konkrétne skutky, pandémia akoby ešte viac podčiarkla, že v otázke pomoci odkázaným je päť minút pred dvanástou,“ uviedol. Majerský napríklad v PVV víta zavedenie funkčného systému kontroly v sociálnych službách či vôľu viac prepojiť verejnú správu a školstvo. „Život v Prešove, Žiline, Banskej Bystrici či v Bratislave je odlišný. Decentralizácia štátu v prospech posilňovania regiónov je správny krok, ktorým štát dokáže lepšie reagovať na konkrétne lokálne potreby občana. Reforma verejnej správy je bezpochyby náročná, ale nevyhnutná cesta a môžeme si všetci želať, aby sa naozaj udiala,“ uzavrel podpredseda KDH.