Kontakt

ÚSTREDIE KDH
Šafárikovo námestie 4, 811 02, Bratislava

Sekretariát: Alexandra Petrisková
telefón: +421 917 867 888
e-mail: sekretariat@kdh.sk

KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE
Stano Župa
mobil: 0949 174 341
e-mail: press@kdh.sk

ZAHRANIČNÉ ODDELENIE
e-mail: international@kdh.sk

BANKOVÉ SPOJENIE
OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu: SK66 5200 0000 0000 1547 8031
BIC: OTPVSKBX

IČO: 00586846
DIČ: 2020830680